Звітна конференція здобувачів освіти К-ПНУ

Звітна конференція студентів та магістрантів за результатами НДР у 2022–2023 н. р.

Аспірантські будні

Сезон наукових досліджень триває

Молоді дослідники – природі Поділля

Участь НПП кафедри та студентів у науково-методичному семінарі

Наш випускник – Олександр Бондарчук!!!

Звітна наукова конференція за результатми НДР у 2020 р.

ХІІІ Регіональна науково-практична конференція «Молоді дослідники – природі Поділля»

XIX Всеукраїнська орнітологічна школа-семінар «Орнітофауна та методи її дослідження»

Науково-методичний семінар «Шляхами птахів»

Науковий семінар до Дня науки

«Молоді дослідники-природі Поділля»

Великий день – Україна – 2021 – Зима

Конференція з нагоди 50-річчя Рамсарської конвенції

 

Тематика кваліфікаційних робіт 2021-2022 н.р.

 

Тематика наукових досліджень здобувачів вищої освіти (Магістерський рівень)

№ з/п Виконавець Група Тема роботи Науковий керівник
Освітній ступінь Магістр

Спеціальність 014. Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Біологія)»

Денна форма навчання
1. Базалійський Юрій Сергійович Biol1 – M20 Біотопічний розподіл, чисельність і біологія роду Вівчарик (Phylloscopus) в умовах Хмельницького Придністров’я Матвєєв Микола Дмитрович, к. б. н., доцент
2. Власов Ілля Григорович Biol1 – M20 Врахуванням груп крові та типу нервової системи при плануванні здорового харчування людини Плахтій Петро Данилович, к. б. н., доцент
3. Дячук Тетяна Петрівна Biol1 – M20 Рослинний покрив урочища «Дорна» (Чернівецька обл.) та його аналіз Любінська Людмила Григорівна, д. б. н., доцент
4. Жищинська Маріна Михайлівна Biol1 – M19 Вища водна та повітряно-водна рослинність річки Південний Буг в межах Хмельницької області Козак Максим Іванович, к. б. н., доцент
5. Костюк Валерія Юріївна Biol1 – M20 Природні поновлення деревної рослинності Кам’янецького Придністров’я під впливом екологічних факторів Козак Максим Іванович, к. б. н., доцент
6. Куделя Марія Віталіївна Biol1 – M20 Плодові кісточкові культури як індикатори стану навколишнього середовища (на прикладі м. Кам’янець-Подільського) Григорчук Інна Дмитрівна, к. б. н., доцент
7. Скавронська Юлія Олегівна Biol1 – M20 Методичні особливості формування усвідомлених знань школярів про репродукцію та розвиток людини у процесі вивчення біології Казанішена Наталія Вікторівна, к. пед. н., доцент
8. Скотяк Ілона Сергіївна Biol1 – M20 Розмноження чорниці високої в умовах Лісостепу Козак Максим Іванович, к. б. н., доцент
9. Хопта Христина Юріївна Biol1 – M20 Методичні особливості формування знань школярів про еволюцію органічного світу під час вивчення біології Казанішена Наталія Вікторівна, к. пед. н., доцент
10. Якубович Ірина Олегівна Biol1 – M20 Організація природоохоронної діяльності школярів у процесі вивчення біології Казанішена Наталія Вікторівна, к. пед. н., доцент
Заочна форма навчання
1. Бабич Ольга Олександрівна Biol1 – M20z Бактеріальна забрудненість м’ясних напівфабрикатів, що реалізуються в місті Кривий Ріг Супрович Тетяна Михайлівна, д. с-г. н., професор
2. Балан Марина Віталіївна Biol1 – M20z Аналіз особливостей видів родини Hyacentaceae в умовах Кам’янеччини Любінська Людмила Григорівна, д. б. н., доцент
3. Білоус Яна Ігорівна Biol1 – M20z Структурно-порівняльний аналіз флори с. Колибаївка Хмельницької області Оптасюк Ольга Михайлівна, к. б. н., доцент
4. Дячук Алла Леонідівна Biol1 – M20z Застосування мікробіологічних досліджень в освітньому процесі з біології в ЗЗСО Супрович Тетяна Михайлівна, д. с-г. н., професор
5. Іванова Валентина Степанівна Biol1 – M20z Методичні особливості формування знань школярів про будову та функції серцево-судинної системи під час вивчення біології Казанішена Наталія Вікторівна, к. пед. н., доцент
6. Каліновська Ілона Олександрівна Biol1 – M20z Особистісна тривожність учнів старших класів із різними типами нервової системи Плахтій Петро Данилович, к. б. н., доцент
7. Коржинська Анастасія Володимирівна Biol1 – M20z Еколого-генетична оцінка забруднення м. Кам’янця-Подільського та стан здоров’я населення Любинський Олександр Іванович, д. с.-г. н., професор
8. Неділько Аліна Юріївна Biol1 – M20z Біоморфологічний та еколого-географічний аналізи видів роду Жовтець (Ranunculus L.) у флорі Кам’янеччини Оптасюк Ольга Михайлівна, к. б. н., доцент
9. Саваріна Іванна Андріївна Biol1 – M20z Дендрофлора м. Хотин та її аналіз Любінська Людмила Григорівна, д. б. н., доцент
10. Юзвак Олег Вікторович Biol1 – M20z Методичні особливості формування знань школярів про обмін речовин та перетворення енергії під час вивчення біології Казанішена Наталія Вікторівна, к. пед. н., доцент
Спеціальність 091 Біологія за освітньою програмою «Біологія»
Денна форма навчання
1. Чебан Тетяна Іванівна B1 – M20z Аналіз основних етапів становлення та сучасних напрямків розвитку радіобіологічних досліджень в Україні Оптасюк Ольга Михайлівна, к. б. н., доцент
2. Чернявська Ірина Віталіївна B1 – M20z Види роду Lonicera L. в природі і культурі Поділля Козак Максим Іванович, к. б. н., доцент