Навчальна лабораторія анатомії, фізіології та здоров’я людини розташована в аудиторії № 2. У лабораторії проводяться заняття із навчальних дисциплін “Анатомія людини”, “Фізіологія людини”, “Основи здоров’я людини”, “Біологія людини”, “Здоров’язбережувальні технології та профілактика шкідливих звичок”, “Регуляторні системи організму людини” та ін.

У лабораторії проводяться і заняття з “Методики навчання біології”, “Методики навчання основ здоров’я”, “Методики навчання біології та основ здоров’я у закладах освіти”.

Лабораторія обладнана моделями, муляжами, приладами, необхідними для проведення навчальних занять, для виконання лабораторних робіт, для проведення експериментальних наукових досліджень здобувачів вищої освіти.