Освітньо-професійна програма “Середня освіта (Біологія та здоров’я людини”

(магістерський рівень)

ОП_Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Магістерський рівень  2022

ОП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Магістерський рівень 2021

Освітньо-професійна програма “Біологія”

(магістерський рівень)

ОП Біологія Магістерський рівень 2022

ОПП_Біологія_Магістерський рівень_2021 (спеціальність 091 Біологія)

ОПП_Біологія_Магістерський рівень__2020 (Спеціальність 091 Біологія)

Рецензія на ОПП “БІОЛОГІЯ” (магістерський рівень) Гулай О.В.