Вибіркові навчальні дисципліни (покликання на сайт університету)

Вибіркові навчальні дисципліни кафедри біології та методики її викладання на 2024-2025 н.р.

1 курс

Геронтологія

Декоративне озеленення

Недеревні ресурси лісу 

Патологія клітин 

Стійкість рослин

Тварини в міських екосистемах 

Фармакогнозія 

Флора і рослинність України Силабус

Національна та міжнародна екополітика

Екологічний туризм та рекреація

Моніторинг поверхневих вод 

Органічне виробництво продукції 

2 курс

1 Актуальні питання палінології 

2 Фармакогнозія  

3 Дендрологія

4 Моніторинг поверхневих вод 

5 Екологічний_аудит

6 Промислові тварини і зоокультура Силабус

Вибіркові навчальні дисципліни кафедри біології та методики її викладання на 2023-2024 н.р.

1 курс

Анотації вибіркових дисциплін (1 курс)

Флора і рослинність України Силабус 

Інструментальні методи Силабус 

Тварини в міських екосистемах Силабус

Фармакогнозія Силабус

Основи репродуктивного здоровя Силабус

Відповідальне виробництво та споживання Силабус_23-24

Методика викладання екології в ЗВО Силабус 23

Національна та міжнародна екополітика Силабус 23-24

Органічне виробництво продукції Силабус 23-24

2 курс

Анотації вибіркових дисциплін (ОР Магістр)

Актуальні питання палінології Силабус

Промислові тварини і зоокультура Силабус

Фітопатологія силабус

Вибіркові навчальні дисципліни кафедри біології та методики її викладання 2022-2023 н.р.

2 курс

Дендрологія  Силабус

Флора і_рослинність Поділля  Силабус

Філогенія органічного світу Силабус

1 курс

Адаптогенез в біологічних системах Анотація (1 маг)

Антропогенна трансформація рослинного покриву Анотація (1 маг)

Еволюційна анатомія і морфологія рослин Анотація (1 маг)

Основи репродуктивного здоров’я людини Анотація (1 маг)

Тварини в міських екосистемах Анотація (1 маг)

Фармакогнозія Анотація (1 маг)

Флора і рослинність Поділля Анотація (1 маг)

З переліком навчальних дисциплін та їх анотацією можна ознайомитися на вебсайті університету , де розміщено:

Каталог навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університеті імені Івана Огієнка на 2022-2023 навчальний рік (для 2 курсу).

Вибір навчальних дисциплін має бути здійснений із переліку навчальних дисциплін, що розміщений у модульному об’єктно-орієнтованому динамічному навчальному середовищі (MOODLE)

2021-2022 н.р. (Силабуси)