Освітні компоненти загальної підготовки

ООК 01 Українська мова (за професійним спрямуванням)

ООК 02 Історія та культура України

ООК 03 Іноземна мова

ООК 04 Філософія

ООК 05 Соціально-правові студії

ООК 06 Фізична культура

Освітні компоненти професійної підготовки

ООК 07 Психологія

ООК 08 Педагогіка

ООК 09 Основи наукових досліджень

ООК 10 Хімія з основами біохімії

ООК 11 Основи математики та фізики

ООК 12 Основи медичних знань і безпека життєдіяльності

ООК 13 Інформаційні технології в освітньому процесі

ООК 14 Цитологія та гістологія з основами ембріології

ООК 16 Ботаніка

ООК 17 Зоологія

ООК 18 Основи здоров’я людини

ООК 18.1 Методика навчання біології

ООК 19 (18.2) Методика навчання основ здоров’я

ООК 20 (19) Фізіологія рослин

ООК 21 (20) Мікробіологія та вірусологія

ООК 22 (21) Анатомія людини

ООК 23 (22) Фізіологія людини

ООК 24 (23) Молекулярна біологія

ООК 25 (24) Генетика з основами селекції

ООК 26 (25) Еволюційне вчення

ООК 27 (26) Екологія та охорона природи

ООК 28 (27) Загальне землезнавство

ООК 29 (28) Географія України

ООК 30 (29) Географія материків і океанів

ООК 31 (30) Суспільна географія

ООК 32 (31) Регіональна економічна та соціальна географія

ООК 33 (32) Методика навчання географії

ООК 34 (33) Картографія з основами топографії

ООК 35 (34) Краєзнавство і туристична робота в школі