1. Біологія
 2. Біологія рослин
 3. Біологія тварин
 4. Географія рослин і тварин
 5. Вступ до спеціальності
 6. Основи наукових досліджень
 7. Методика наукових досліджень
 8. Методика навчання біології
 9. Методика навчання біології у профільній середній школі
 10. Методика навчання біології в закладі вищої освіти
 11. Методика розв’язання біологічних задач
 12. Математичні методи в біології
 13. Виготовлення біологічних наочних посібників та наукових колекцій
 14. Інструментальні методи досліджень в біології та медицині
 15. Менеджмент природно-заповідного фонду
 16. Природнича музеологія
 17. Адаптогенез в біосистемах
 18. Біобезпека і біоетика
 19. Геоінформаційні технології в біології
 20. Теорія еволюції
 21. Радіобіологія
 22. Біотехнологія з основами нанотехнології
 23. Моделювання біологічних систем
 24. Системна біологія
 25. Біологія людини з основами геронтології
 26. Ботаніка
 27. Прикладна ботаніка
 28. Фізіологія рослин
 29. Стійкість рослин
 30. Ріст і розвиток рослин
 31. Біологічно активні речовини
 32. Еволюційна анатомія і морфологія рослин
 33. Рослинне середовище
 34. Систематика вищих рослин
 35. Фіторізноманіття України
 36. Палінологія
 37. Спорово-пилковий аналіз
 38. Сучасні експериментальні методи досліджень у фітобіології
 39. Сучасні аспекти вчення про фітопопуляцію
 40. Фітосозологія
 41. Методика досліджень водних фітоценозів
 42. Синантропізація фітобіоти
 43. Антропогенна флора
 44. Фармакогнозія
 45. Фітопатологія
 46. Геоботаніка
 47. Сучасні проблеми ботаніки
 48. Сучасні класифікаційні схеми флори і рослинності
 49. Основи флористики
 50. Флора України
 51. Основи флористики та флора України
 52. Фітоценологія
 53. Квітникарство і фітодизайн
 54. Зоологія
 55. Зоологія хребетних
 56. Ентомологія
 57. Іхтіологія
 58. Орнітологія
 59. Теріологія
 60. Екологія тварин
 61. Палеозоологія
 62. Біометрія
 63. Етологія
 64. Міграція тварин
 65. Екологія тварин
 66. Тварини в міських екосистемах
 67. Біологія індивідуального розвитку
 68. Цитологія та гістологія з основами ембріології
 69. Основи здоров’я людини
 70. Анатомія людини
 71. Апівалеологія
 72. Регуляторні системи організму
 73. Фізіологічні основи раціонального харчування
 74. Фізіологія центральної нервової системи
 75. Фізіологія людини і тварин
 76. Основи сільського господарства
 77. Промислові тварини і зоокультура
 78. Генетика з основами селекції
 79. Молекулярна генетика
 80. Молекулярна біологія
 81. Популяційна біологія
 82. Мікроеволюція і проблеми видоутворення
 83. Мікробіологія
 84. Мікробіологія з основами вірусології
 85. Імунологія