Робоча програма Педагогічної (асистентської) практики підготовки фахівців другого магістерського рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Біологія) спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) галузі знань 01 Освіта / Педагогіка

Робоча програма Виробничої практики для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою Біологія спеціальності 091 Біологія галузі знань 09 Біологія

Робоча програма Виробничої практики для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою Біологія спеціальності 091 Біологія галузі знань 09 Біологія

Щоденник практики