Секретар вченої ради факультету

Старший викладач кафедри біології та методики її викладання

Кандидат біологічних наук

 

 

 

 

Народилась 24 липня 1981 року с. Залісся – 1 Кам’янець-Подільського району Хмельницької області.

Освіта:

У 2006 році з відзнакою закінчила Кам’янець-Подільський національний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та здобула кваліфікацію викладача біології.

Науково-педагогічний стаж роботи – 13 років.

З 2004 року працює у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на природничому факультеті методистом заочного відділення за сумісництвом старшим лаборантом кафедри біологія та методики її викладання, з 2007 року працює на посаді асистенат кафедри біології та методики її викладання.

Закінчила заочне відділення аспірантури на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.05 – ботаніка Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2017 році захистила дисертацію на тему “Рід Allium у флорі Волино-Поділля(науковий керівник – д.б.н., професор Соломаха В.А.).

Ведучий викладач з дисциплін: «Популяційна біологія», «Квітникарство і фітодизайн», «Географія рослин і тварин», «Вступ до спеціальності», «Флора України», «Рослинне середовище», «Фіторізноманіття України», «Методика наукових досліджень».

Керівник гуртка: «Актуальні питання квітникарства та фітодизайну».

Член НГО «Товариство Подільських природолюбів та природодослідників», Українського географічного товариства та Українського ботанічного товариства.

Основні праці:

Навчальні та навчально-методичні посібники

 1. Екологія рослин і тварин : навчально-методичний посібник / Наталія Михайлівна Гордій, Наталія Василівна Рубановська. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута». – 2016. – 68 с.
 2. Екологія тварин : навчально-методичний посібник / Наталія Михайлівна Гордій, Наталія Василівна Рубановська. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута». – 2017. – 108 с.
 3. Екологія рослин : навчально-методичний посібник / Н.В. Рубановська, Н.М. Гордій. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута». – 2017. – 84 с.
 4. Гордій Н.М. Біобезпека і біоетика: навчально-методичний посібник / Н.М. Гордій, Н.В. Рубановська – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», Кам’янець-Подільський, 2018. – 210 с.

Стаття у виданні, що індексується в Web of Science Core Collection:

 1. Рубановська Н. В. Динаміка популяції Allium  в умовах Західного Поділля / Н. В. Рубановська, А. М. Солоненко, В. А. Соломаха // Біологічний вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. – Мелітополь. – 2016. – Т. 6, № 3. – С. 407-413.

Статті у виданнях, які входять до переліку ВАК України(фахові):

 1. Соломаха В.А. Регіонально рідкісні види роду Allium L. в умовах Західного Поділля / Соломаха В.А., Рубановська Н.В. // Біологічні системи. Наук. вісник Чернівецького ун-ту. Серія: Біологія. – 2016. – Т. 8, вип. 2. – С. 211-218.
 2. Рубановська Н.В. Насінна продуктивність видів роду Allium Західного Поділля/ Рубановська Н.В. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2016. – С. 25-32.
 3. РубановськаН. В. Дослідження популяції Allium ursinum L. у Західному Поділлі (Україна) / Н. В. Рубановська // Scientific Journal «ScienceRise: Biological Science». – 2017. – № 2(5). – С. 29-33.
 4. Рубановська Н. В. Allium strictum  в умовах Західного Поділля / Н.В. Рубановська, Л. Г. Любінська // Scientific Journal «ScienceRise». – 2016. – № 9/4(14). – С. 14-21.
 5. Рубановська Н.В. Закономірності локалізації видів роду Allium L. на Західному Поділлі / Н.М. Гордій, Н.В. Рубановська // Подільські читання. Епоха прироничих досліджень Поділля: історія, теорія, практика [Електронне видання] / Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, м. Кам’янець-Подільський, 9-11 жовтня, 2018 р., К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2018. – С. 184-190.
 6. Рубановська Н.В. Фенологічні комплекси денних лускокрилих (Diurna, Rhopalocera) Кам’янецького Придністров’я / Н.М. Гордій, Н.В. Рубановська – Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія Екологія. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – Випуск 3. – С. 57-63.
 7. Рубановська Н.В., Гордій Н.М., Колодій В.А. Екотопологічна диференціація модельних видів роду Allium L.на Західному Поділлі // Екологічні науки : науково-практичний журнал / Головний редактор : О.І. Бондар. – К. : ДЕА, 2018. – № 3(22). – С. 129-132.
 8. Рубановська Н. Вплив вправ ЛФК і профілактора Євмінова на розвиток статичної витривалості м’язів з метою профілактики та корекції порушень постави у школярів / Петро Плахтій, Наталія Рубановська, Валентина Колодій // Педагогічна освіта: теорія і практика : Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. – Вип.26 (1-2019). – Ч.1. – Кам’янець-Подільський, 2019. – С. 263-267.

Має понад 70 публікацій.


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури