Атестація – важливий етап у процесі підготовки бакалаврів. Він демонструє ефективність роботи і здобувачів, і колективу кафедри. Цьогоріч кафедра біології та екології атестувала студентів спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) денної та заочної форм здобуття освіти.

Екзаменаційна комісія працювала у складі доцента, к.б.н. Інни ГРИГОРЧУК, доцента, к.г.н. Ігора КАСІЯНИКА, доцента, к.п.н. Наталії ПАНЧУК, доцента, к.п.н. Оксани ГОРБАТЮК. ПРедставником стейкхолдерів серед членів ЕК був директор Анадольського НВК ОЛексій ТКАЧ. Усі здобувачі виявили гарний рівень підготовки та свою готовність працювати за обраною спеціальністю.

Щиро вітаємо наших випускників та бажаємо успіхів на подальшій життєвій дорозі!