Старший викладач кафедри біології та методики її викладання

Кандидат біологічних наук

 

 

 

 

Народився 4 вересня 1974 року с. Довжок Камянець-Подільського району Хмельницької області.

У 2005 році з відзнакою закінчив магістратуру Кам’янець-Подільського державного університету.

Науково-педагогічний стаж роботи – 15 років.

Освіта:

З 2004 року працює у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на природничому факультеті (старший викладач кафедри біології та методики її викладання) – на постійній основі.

Кандидат біологічних наук з 2013 р. (диплом, ДК №012561),

Кандидатська дисертація «Сорокопудові (Laniidae) Поділля: сучасний стан, особливості біології та охорона».

Кандидатську дисертацію захистив 20 листопада 2012 року на спеціалізованій вченій раді Д 26.153.01 Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України за спеціальністю 03.00.08 – зоологія. Науковий керівник – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Бокотей А.А.

Ведучий викладач з дисциплін: «Зоологія», «Систематика тварин», «Зоогеографія», «Етологія», «Фауна Подільського регіону» (ОКР бакалавр за напрямом Біологія), «Орнітологія», «Математичні методи в біології» (ОКР спеціаліст за напрямом Біологія).

Сучасні пріоритети наукової діяльності старшого викладача М.О. Тарасенка пов’язані з дослідженням фауни Подільського регіону в природних та антропогенно змінених біотопах, екології та морфології хребетних тварин, моніторинг стану об’єктів природо-заповідного фонду.

Основні праці:

 1. Тарасенко М.О. Матеріали до екології гніздування сорокопуда тернового Lanius collurio в умовах Кам’янецького Придністров’я // Пріоритети орнітологічних досліджень : матеріали і тези доповідей VIII наукової конференції орнітологів заходу України, присвяченої пам’яті Густава Бельке. – Кам’янець-Подільський : К-ПДУ, 2003. – С. 176–178.
 2. Тарасенко М.О. Постембріональний розвиток пташенят сорокопуда тернового (Lanius collurio) під час першої та заміщаючої кладки в умовах чагарникового степу Кам’янецького Придністров’я // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. – Чернівці, 2006. – Вип. 298: Біологія. – С. 189–193.
 3. Тарасенко М.О. Характер розміщення гнізд сорокопуда тернового Lanius collurio в умовах чагарникового степу Кам’янецького Придністров’я // Науковий вісник УжНУ. Серія : Біологія. – 2008. – Вип. 23. – С. 139–143.
 4. Тарасенко М.О., Матвєєв М.Д., Дребет М.В., Ліщук А.В. Орнітоценоз лучно-чагарникових ділянок природо-заповідного фонду Західноподільського Придністров’я в межах НПП «Подільські Товтри» // Вісник К-ПНУ ім. І. Огієнка. Природничі науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – Вип. 2. – С. 104–115.
 5. Тарасенко М.О. Особливості гніздування сорокопуда сірого Lanius excubiror в агроландшафтах Західного Поділля // Подільський природничий вісник. – Вип. 1. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – С. 153–162.
 6. Тарасенко М.О. Вплив погодних умов на фенологію та успішність гніздування сорокопуда сірого Lanius excubitor на Поділлі // Бранта : сборник трудов Азово-Черноморской орнитологической станции. – 2011. – Вып. 14. – С. 27–37.
 7. Тарасенко М.О. Структура гніздових територій сорокопуда сірого Lanius excubitor в умовах культурного ландшафту Західного та Східного Поділля // Экология птиц : виды, сообщества, взаимосвязи : труды научной конференции, посвященной 150-летию со дня рождения Н.Н. Сомова / под ред. М.В. Банника, А.А. Атемасова, О.А. Брезгуновой. – Харьков, 2011. – Кн. 2. – С. 329–339.
 8. Тарасенко М.О. Аналіз запасів здобичі сорокопуда сірого (Lanius excubitor ) в умовах Західного Поділля // Наукові записки ДПМ. – Львів, 2011. – Т. 27. – С. 133–141.
 9. Тарасенко М.О., Меліксетян А.О. Мінливість морфометричних показників та меристичних ознак фолідозу вужа водяного (Natrix tessellata) в межах НПП «Подільські Товтри» // Праці Українського герпетологічного товариства. – 2013. – №4. – С. 170-174.

Монографії:

 1. Біорізноманіття Кам’янця-Подільського. Попередній критичний інвентаризаційний конспект рослин, грибів і тварин / за ред. Кагали О.О., Шевери М.В., Леванця А.А. – Львів : Ліга–Прес, 2004. – 298 с
 2. Південно-Бузький меридіональний екологічний коридор : стислий огляд біорізноманіття та найцінніші території / Чорноморська програма Ветландс Інтернешнл – К., 2007. – 92 с.
 3. Природа унікального краю – Малого Полісся (Фауна Малополіської частини Хмельниччини) / Природа унікального краю – Малого Полісся / за ред. Т.Л. Андрієнко – Київ, 2009. – 225 с.

Навчальні посібники:

 1. Охорона біорізноманіття в недержавних лісах Хмельницького Придністров’я / за ред. Матвєєва М.Д., Любінської Л.Г. – Кам’янець-Подільський : ПП «Мошинський В.С.», 2007. – 228 с.

Рекомендації, програми:

 1. Впровадження цілей охорони біорізноманіття Національного природного парку «Подільські Товтри». – Кам’янець-Подільський, – 2007. – 26 с.

Має 73 публікації: в тому числі у 3 монографіях, 1 навчальному посібнику (як співавтор).


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури