ГРАФІК КОНТРОЛЮ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА КАФЕДРІ БІОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ ЇЇ ВИКЛАДАННЯ  НА І СЕМЕСТР 2019-2020 н.р.

з/п

Прізвище викладача Предмет Термін Вид контролю Курс, група
1.     Казанішена Наталія Вікторівна Методика навчання біології Упродовж семестру Бесіда IV, Biol1-B16
Методика навчання біології у профільній середній школі Упродовж семестру Бесіда, аналіз конспектів уроків I, Biol1-М19
Виготовлення біологічних наочних посібників та наукових колекцій Упродовж семестру Бесіда, аналіз рефератів, виготовлених посібників II, Biol1-B18
Адаптогенез в біосистемах Упродовж семестру Бесіда, аналіз рефератів I, B1-М19
2.     Любінська Людмила Григорівна Менеджмент природно-заповідного  фонду Упродовж семестру Опитування Ш, Biol1-М19, B1-M19,  Ecol1-M19, Biol1-М19 z, Ecol1-M19z
Основи наукових досліджень Упродовж семестру Опитування І, Ecol1-B19, Biol1-В19
Методика наукових досліджень Упродовж семестру Опитування, контрольні роботи, МКР І, Biol1-М19, B1-M19,      Biol1-М19 z
Популяційна біологія Упродовж семестру Опитування ІІІ, Biol1-В17, B1-B17,     Biol1-В17z
Фіторізноманіття України Упродовж семестру Опитування І, B1-M19; ІІ, Biol1-М18, Biol1-М18z
Біологія Упродовж семестру Опитування І, Ecol1-B19
Біологія  рослин Упродовж семестру Опитування ІІ, Geo1-B18, Geo1-B18z
Фітопатологія Упродовж семестру Опитування ІІ, Biol1-М18z
3.     Матвєєв Микола Дмитрович Зоологія Упродовж семестру Опитування, конспект, розробка проектів, пошук інформації через пошукові системи, тестування І, B1-В19, Biol1-В19
Природнича музеологія Упродовж семестру Опитування, розробка проектів, тестування І, B1-M19, Biol1-М19
Екологія тварин Упродовж семестру Опитування, пошук інформації через пошукові системи, тестування ІІІ, Biol1-B17, B1-B17
Біологія індивідуального розвитку Упродовж семестру Опитування, конспект, тестування, пошук інформації через пошукові системи, І, Biol1-М19
4.     Рубановська Наталія Василівна Ботаніка Упродовж семестру Самостійна робота, тестування, усна відповідь І, Biol1-B19,
Систематика вищих рослин Упродовж семестру Самостійна робота ІІ, B1-B18
Популяційна біологія Упродовж семестру Конспект, самостійна робота, тестування, усна відповідь ІІІ, Biol1-B17, B1-B17,     Biol1-B17z
Фіторізноманіття України Упродовж семестру Конспект, самостійна робота, усна відповідь ІІ, Biol1-M18, Biol1-M18z
Вибрані розділи ботаніки: Флора України Упродовж семестру Конспект, самостійна робота, усна відповідь ІІІ, B1-B17
Географія рослин і тварин Упродовж семестру Конспект, самостійна робота, усна відповідь IV, Biol1-B16, B1-B16,     Biol1-B16z
Рослинне середовище Упродовж семестру Тестування, самостійна робота, усна відповідь IV, Biol1-B16
Методика наукових досліджень Упродовж семестру Конспект, самостійна робота, усна відповідь І, Biol1-M19, B1-M19,     Ecol1-M19, Biol1-M19z,      B1-M19z, Ecol1-M19z,     Geo1-M19z
Вступ до спеціальності Упродовж семестру Конспект, самостійна робота, усна відповідь І, Biol1-B19
Вибрані розділи ботаніки: Квітникарство і фітодизайн Упродовж семестру Конспект, самостійна робота, усна відповідь, тестування ІІІ, Biol1-B17z
Менеджмент природо-заповідного фонду Упродовж семестру Конспект, самостійна робота, усна відповідь І, Biol1-M19z, B1-M19z, Ecol1-M19z
Ботаніка Упродовж семестру Самостійна робота, усна відповідь ІІ, Biol1-B18z
5.     Колодій Валентина Анатоліївна Біологія Упродовж семестру Опитування, пошук інформації через пошукові системи, тестування І, Ecol1-B19
Біологія рослин Упродовж семестру Тестування, самостійна робота, усна відповідь ІІ, Geo1-B18, Geo1-B18z
Методика розв’язання біологічних задач Упродовж семестру Опитування, конспект, тестування, пошук інформації через пошукові системи ІІІ, Biol1-B17, Biol1-B17z
Мікробіологія з основами вірусології Упродовж семестру Опитування, тестування ІІІ, B1-B17, Biol1-B17z
Прикладна ботаніка Упродовж семестру Самостійна робота, усна відповідь І, Biol1-M19z
Молекулярна генетика Упродовж семестру Конспект, самостійна робота, тестування, усна відповідь IV, B1-B16
Методика навчання біології Упродовж семестру Бесіда, аналіз конспектів уроків IV, Biol1-B16

 

Біологія індивідуального розвитку Упродовж семестру Самостійна робота,  опитування, відео презентації І, B1-М19z, Biol1-M19z
Генетика з основами селекції Упродовж семестру Конспект, самостійна робота, тестування, усна відповідь IV, Biol1-B16, B1-B16,    Biol1-B16, B1-B16
Основи наукових досліджень Упродовж семестру Бесіда, аналіз конспектів уроків І, Biol1-B19, Ecol1-B19
6.     Оптасюк Ольга Михайлівна Ботаніка Упродовж семестру Опитування ІІ, Biol1-B18
Сучасні експериментальні методи досліджень у фітобіології Упродовж семестру Опитування, відео презентації ІІ, Biol-М18
Палінологія Упродовж семестру Опитування, відео презентації І, B1-M19
7.     Козак Максим Іванович Ботаніка Упродовж семестру Опитування, тестування І, Biol1-B19
Прикладна ботаніка Упродовж семестру Опитування, тестування І, Biol1-М19
8.     Григорчук Інна Дмитрівна Фізіологія рослин Упродовж семестру Опитування, тестування ІІ, Biol1-B18
Молекулярна біологія Упродовж семестру Пошук інформації через пошукові системи, опитування, відео презентації IV, Biol1-B16, B1-В16
Цитологія та гістологія з основами ембріології Упродовж семестру Самостійна робота, опитування, відео презентації І, Biol1-B19
Ріст і розвиток рослин Упродовж семестру Пошук інформації через пошукові системи, опитування, відео презентації І, Biol1-М19
Стійкість рослин Упродовж семестру Опитування, тестування ІІІ, B1-B17; І, B1-М18
9.     Гордій Наталія Михайлівна Ентомологія Упродовж семестру Опитування, конспект ІІІ, Biol1-B17
10.    Любинський Олександр Іванович Генетика з основами селекції Упродовж семестру Конспект, усне опитування IV; Biol1-B16
Генетика популяцій Упродовж семестру Конспект, усне опитування ІІ; Biolb1-M17
11.    Тарасенко Мар′ян Олексійович Біометрія Упродовж семестру Опитування, конспект ІІ, B1-B18
Ентомологія Упродовж семестру Опитування, конспект ІІІ, Biol1-B17
Зоологія хребетних Упродовж семестру Опитування, конспект ІІ, В1-В18
Математичні методи в біології Упродовж семестру Опитування, конспект ІІ, Biol1-B18; ІІІ, Biol1-B17, Biol1-B17z
Екологія тварин Упродовж семестру Опитування, конспект ІІІ, B1-B17, Biol1-B17z;        ІІ, Biol1-М18z,
Теріологія Упродовж семестру Опитування, конспект IV, Biol1-B16, B1-B16,    Biol1-B16z; ІІ, Biol1-М18z
12.    Плахтій Петро Данилович Анатомія людини Упродовж семестру Опитування ІІІ, Biol1-В17, Bl-В17
13.    Супрович Тетяна Михайлівна Імунологія Упродовж семестру Опитування, тестування ІІІ, B1-B17; IV,B1-B16
Мікробіологія з основами вірусології Упродовж семестру Опитування, тестування ІІІ, B1-B17, Biol1-В17
14.    Гарбар Владислав Василович Геоінформаційні технології в біології Упродовж семестру Пошук інформацій через пошукові системи, опитування, відео презентації І, B1-M19 B1-М19z