ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ

біології та методики її викладання

на 2019/2020 навчальний рік

І семестр

СЕРПЕНЬ

 1. Розподіл навчального навантаження викладачам кафедри на 2019-2020 н.р.
 2. Затвердження розподілу курсових та дипломних робіт.
 3. Затвердження робочих програм з нових дисциплін.
 4. Про зміни та доповнення до робочих програм.
 5. Затвердження семестрових екзаменаційних білетів.
 6. Затвердження графіків роботи лаборантів і графіків консультацій викладачів та графік контролю самостійної роботи студентів на 2019-2020н.р.
 7. Конкурс на посади доцентів кафедри біології та методики її викладання.
 8. Різне:

8.1. Проведення інструктажу з питань охорони праці та техніки безпеки, викладацькому та навчально-допоміжному персоналу кафедри. Оформлення документів з техніки безпеки.

8.2. Обговорення інструктажів з питань охорони праці для студентів (вступний, первинний, цільовий).

 

ВЕРЕСЕНЬ

 1. Звіти аспірантів 2-3 років навчання про виконання індивідуальних планів наукової роботи.
 2. Основні завдання з удосконалення організації освітнього процесу й підвищення якості підготовки фахівців на 2019-2020 н.р. у контексті підготовки до акредитації освітнньо-професійних програм.
 3. Аналіз виконання плану видання навчальної та навчально-методичної літератури на 2019 рік та планування видання монографій викладачами кафедри.
 4. Аналіз вхідного контролю знань студентів першого курсу.
 5. Планування профорієнтаційної роботи кафедри.
 6. Затвердження планів роботи кураторів академічних груп.
 7. Підготовка до студентської наукової конференції 2019 р.

 

ЖОВТЕНЬ

 1. Звіти аспірантів 3-4 курсу.
 2. Затвердження тематики, виконавців, наукових керівників дипломних і курсових робіт на 2019-2020 н.р.
 3. Стан виконання дипломних робіт магістрантів 2 курсу та їх готовності до звітної наукової конференції.
 4. Обговорення анотацій навчальних дисциплін вільного вибору студентів на 2020-2021 н.р.
 5. Стан навчальної дисципліни студентів та заходи щодо його поліпшення.
 6. Робота студентських гуртків і проблемних груп факультету та заходи щодо підвищення їх ефективності.

 

ЛИСТОПАД

 1. Звіт доцентів про виконання умов контракту (Козак М.І., Оптасюк О.М., Плахтій П.Д., Григорчук І.Д.).
 2. Про внесення матеріалів комплексів навчально-методичного забезпечення до середовища MOODLE.
 3. Підсумки звітної конференції магістрантів.
 4. Про дотримання правил охорони праці та техніки безпеки.

 

ГРУДЕНЬ

 1. Стан організації виховної роботи на кафедрі біології та методики її викладання та ефективність діяльності кураторів академічних груп студентів.
 2. Про виконання Індивідуальних планів роботи викладачів.
 3. Результати захисту дипломних робіт магістрів.
 4. Стан сайту кафедри біології та методики її викладання.