Матвєєв Микола Дмитрович

Доцент кафедри біології та методики її викладання

Кандидат біологічних наук

 

 

 

Народився 16 грудня 1963 року в смт. Фаянсова (Казарма 107 км) Кіровського району Калузької області.

Освіта

У 1986 році закінчив Харківський державний університет імені М. Горького, здобувши кваліфікацію біолога, викладача біології і хімії.

Кандидат біологічних наук з 1998 р. (диплом ДК №003673).

Кандидатська дисертація «Птахи родини Синицеві Paridae в умовах Поділля (структура популяцій, біологія розмноження, міжвидові зв’язки)».

Кандидатську дисертацію захистив 22 грудня 1998 року на спеціалізованій вченій раді Д 26.153.01 при Інституті зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України за спеціальністю 03.00.08 – зоологія. Науковий керівник – доктор біологічних наук, професор Воїнственський М.А.; кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Полуда А.М.

Вчене звання – доцент кафедри біології та географії і екології присвоєне 15 грудня 2005 року (атестат 02ДЦ №015749).

Науково-педагогічний стаж роботи – 34 роки.

1994-2000 рр. – асистент кафедри біології та математики з методикою викладання Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту.

2000-2001 рр. – старший викладач кафедри біології та математики з методикою викладання Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету.

2001-2006 рр. – доцент кафедри біології, географії та екології Кам’янець-Подільського державного університету.

2003-2004 рр. – завідувач кафедри біології, географії та екології Кам’янець-Подільського державного університету.

2004-2006 рр. – декан природничо-економічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету.

2006-2018 рр. – декан природничого факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

2018-2020 рр. – доцент кафедри біології та методики її викладання Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Ведучий викладач з навчальних дисциплін: «Зоологія», «Вступ до спеціальності», «Природнича музеологія», «Біологія індивідуального розвитку», «Орнітологія».

Сучасні пріоритети наукової діяльності пов’язані з різними аспектами орнітології, фауністики, зоології хордових, теріології.

Відповідальний виконавець державної теми: «Розробка методики сталого використання та збереження біорізноманіття водойм і боліт Поділля». 0113U000487 (2013-2014 р.).

Працював у складі наукової групи над виконанням держбюджетної теми: «Розробка методики сталого використання та збереження біорізноманіття водойм і боліт Поділля» (2015 р.); госпрозрахункової теми: «Екомережа Хмельницької області» (2015 р.); грантовських проектів: «Внесок України в Європейський Атлас птахів», наданий Товариству охорони птахів України Швейцарським орнітологічним інститутом від імені Європейської Ради перепису птахів (2016-2017 рр.) та «Емеральд. Смарагдова мережа України», розробник якого благодійна організація «Інтерекоцентр» і товариство охорони птахів України (2016 р.).

Брав участь у підготовки опису водно-болотного угіддя «Лядова-Мурафа» в рамках Проекту «Підготовка оновлених інформаційних описів водно-болотних угідь міжнародного значення відповідно до вимог Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення головним чином як середовища існування водоплавних птахів», яка реалізується ПП «ЦЕУ» на замовлення Міністерства екології та природних ресурсів України, а також у виконанні наукової розробки «Перспективна програма моніторингу лісів високої природоохоронної цінності на території ДП «Ярмолинецьке лісове господарство» до 2030 року» і у розробці методики проведення моніторингу (2018 р.).

У складі робочої групи брав участь у підготовці Проекту організації території НПП «Мале Полісся» (2018 р.).

Робота у складі журі II етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру “Мала академія наук України” (Хмельницька обл.) (2013-2015 рр.).

Керівник зоологічного гуртка.

Робота у складі журі II етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру “Мала академія наук України” (Хмельницька обл.) (2013-2015 рр.)

Основні праці:

Монографії:

 1. Біорізноманіття Кам’янця-Подільського. Попередній критичний інвентаризаційний конспект рослин, грибів і тварин / За ред. О. О. Кагала, М. В. Шевери, А. А. Леванця. – Львів : Ліга-Прес, 2004. – 180 с.
 2. Природа унікального краю – Малого Полісся / під ред. Т.Л.Андрієнко. – Кам’янець-Подільський : Вид-во ПП Мошинського В.С., 2010. – 252 с.
 3. Управління водно-болотними угіддями Кам’янецького Придністров’я : Монографія / [В.І.Карамушка, Л.Г.Любінська, М.Д.Матвєєв, та ін.]; за ред. В.І.Карамушки, Л.Г.Любінської, М.Д.Матвєєва. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошинський, 2011. – 280 с.
 4. Водно-болотні угіддя Поділля : Монографія/ за ред. Балашова Л.С., Любінської Л.Г., Матвєєва М.Д., Касіяника І.П. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2014. – 240 с.
 5. Раритети тваринного світу Поділля : стан, загрози, збереження : Монографія / за заг. ред. О.В.Мудрака. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – 564 с.
 6. Раритети тваринного світу Поділля : стан, загрози, збереження: Монографія: видання 2-е доповнене, перероблене / за заг. ред. О.В.Мудрака. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – 592 с.

Навчальні посібники:

 1. Біологія. Частина І: Ботаніка. Зоологія / М.Д. Матвєєв. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2004. – 208 с.
 2. Педагогічна практика для студентів і магістрантів спеціальностей «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія»: Навчально-методичний посібник / М.Д.Матвєєв, Л.Г.Любінська, В.А.Колодій, В.З.Мисько. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2006. — 96 с.
 3. Край Кам’янецький: Документально-публіцистичне видання. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2006. — 128 с.
 4. Матвєєв М.Д. Методика навчання біології : навчальний посібник / М.Д.Матвєєв, В.А.Колодій, В.І.Соболь. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2011. – 288 с.
 5. Робочий зошит для лабораторних робіт із зоології безхребетних для студентів біологічних спеціальностей / М.О.Тарасенко, М.Д. Матвєєв. – Кам’нець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2017. – 90 с.
 6. Робочий зошит для лабораторних робіт із зоології хребетних для студентів біологічних спеціальностей Кам’нець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2017. – 78 с.
 7. Методичні вказівки до практичних робіт з іхтіології для студентів спеціальності 091 Біологія / М.О.Тарасенко, М.Д. Матвєєв. – Кам’янець-Подільський : ТОВ “Рута”, 2019. – 48 с.

Статті у збірниках з переліку фахових видань:

 1. Матвєєв М.Д. Структура та видовий склад змішаних зграй птахів у негніздові періоди року в біотопах Поділля / М.Д. Матвєєв // Зб. наук. праць викладачів Кам’янець-Подільського держ. педагог. ун-ту. Педаг. фак-т. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 1997. – Вип. 3. – С. 92-96.
 2. Матвєєв М.Д. Територіальні зв’язки та ієрархічна структура популяцій великої (Parus major) та блакитної (Parus caeruleus L.) cиниць на Поділлі / М.Д. Матвєєв // Зб. наук. праць викладачів Кам’янець-Подільського держ. педагог. ун-ту. Педагог. фак-т. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 1997. – Вип. 3. – С. 96-101
 3. Матвєєв М.Д. Территориальное поведение и демографическая структура популяций черноголовой гаички (Parus palustris L.) на Подолье / М.Д. Матвєєв // Наукові записки державного природознавчого музею. – Т. 14. – Львів: Вид-во держ. природознавчого музею, 1998. – С. 26-31.
 4. Ludmila G. Lubinska Park Narodowy «Podilski Towtry» // Przyroda polska. – Nr. 2. – 2005. – S. 34-35.
 5. Тищенко В. До фауни кажанів (Chiroptera) Хмельниччини / В.Тищенко, Ю.Бовтунова М.Матвєєв // Наук. вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. – Вип. 17 (2005). – Ужгород, 2005. – С. 173-183.
 6. Матвєєв М.Д. До поширення рідкісних видів птахів на території Національного природного парку «Подільські Товтри» / М.Д. Матвєєв // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. — Вип. 260: Біологія. — Чернівці: «Pyra», 2005. — С. 134-140.
 7. Тищенко В.М. Літнє населення кажанів м. Кам’янця-Подільського / В.М. Тищенко, М.Д. Матвєєв // Науковий вісник Національного аграрного університету: Збірник наукових праць. – К., 2003. – Вип. 61: Лісівництво. – С. 126-131.
 8. Матвеев Н.Д., Табачишин В.Г. Дрофа и стрепет на Подолье / Н.Д.Матвеев, В.Г.Табачишин // Дрофиные птицы России и сопредельных стран. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2003. – Вып. 2. – С. 76-82.
 9. Матвєєв М.Д. Орнітофауна Національного природного парку «Подільські Товтри» / М.Д. Матвєєв // Наук. вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. – Вип. 23 (2008). – С. 73-81.
 10. Дребет М.В. Зимівля кажанів роду Eptesicus (Chiroptera) в підземеллях НПП «Подільські Товтри» (Україна) / М.В.Дребет, М.Д. Матвєєв // Вісник зоології. – 45.(3). – 2011. – С. 18.

Загалом є автором 158 навчально-методичних та наукових публікацій, серед яких 6 колективних монографій, 2 навчальних посібника, 7 навчально-методичних посібників.

Громадська діяльність:

Член науково-технічної ради НПП «Подільські Товтри»; Координаційної ради зі сприяння формуванню регіональної екологічної мережі, розвитку заповідної справи та збереження біорізноманіття Хмельницької обласної державної адміністрації; Басейнової ради Дністра; Українсько-молдавської робочої групи з питання екосистем і біорізноманіття при Комісії зі сталого використання та охорони басейну річки Дністер Міністерства екології та природних ресурсів України.

Президент Західноукраїнського орнітологічного товариства та член НГО «Подільських природодослідників та природолюбів», Українського герпетологічного товариства; Кам’янець-Подільської філії Всеукраїнської екологічної ліги (ВЕЛ).

Відзнаки та нагороди:

 • Хмельницька обласна премія імені Петра Бучинського в галузі природничих наук та екології – 2002 р.
 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України – 2003 р.
 • Грамота Хмельницької обласної ради – 2005 р.
 • Грамота Кам’янець-Подільського національного університету – 2006 р.
 • Почесна грамота Управління освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації – 2007 р., 2009 р.
 • Знак Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» – 2008 р.
 • Грамота Хмельницької обласної ради – 2008 р.
 • Грамота Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Хмельницькій області – 2012 р.
 • Грамота Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації – 2013 р.

Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури