Доцент кафедри біології та методики її викладання

Доктор біологічних наук

Заслужений діяч науки і техніки

 

 

 

 

Народилася 17 травня 1959 року с. Боришківці Кам’янець-Подільського району Хмельницької області.

Навчалася у Кам’янець-Подільській ЗОШ № 15 (1966-1976).

Освіта:

У 1981 р. закінчила Уманський державний педагогічний інститут імені П.Г. Тичини за спеціальністю «біологія з додатковою спеціальністю основи сільського господарства», кваліфікація – вчитель біології.

Науково-педагогічний стаж роботи – 38 років.

Завідувач відділу флори Кам’янець-Подільського державного ботанічного саду (1981–1984, 1987–1991); аспірант Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного АН УРСР (1984-1987); доцент кафедри екології та безпеки життєдіяльності Кам’янець-Подільського державного сільськогосподарського інституту (1991–1995); інспектор з охорони природи Дністровської регіональної інспекції Міністерства охорони природи та ядерної безпеки (1995); заступник директора з наукової роботи Національного природного парку «Подільські Товтри» (1996–2002); ст. викладач кафедри біології та географії (2002); доцент кафедри біології, географії та екології (2003); завідувач кафедри біології, географії та екології Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту (тепер Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка) (2004-2006), доцент каф. біології та методики її викладання (2006-2007); докторант Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2007-2010); доцент каф. біології та методики її викладання (2010), а з 2014-2019 р. завідувач цієї кафедри.

Кандидатська дисертація “Аутфітосозологія флори Кам’янецького Придністров’я і збереження генофонду шляхом первинної інтродукції”. Захистила 13 квітня 1990 року в спеціалізованій раді Д.01.05.04 при Інституті ботаніки АН УРСР за спеціальністю 03.00.05.ботаніка. Науковий керівник – доктор біологічних наук, завідувач відділом флори Інституту ботаніки АН УРСР Заверуха Б.В. Кандидат біологічних наук з 1990 р. (диплом, БЛ №024486).

Докторська дисертація Антропогенна трансформація рослинного покриву НПП «Подільські Товтри», охорона і відтворення. Захистила 22 листопада 2013 року за спеціальністю і 03.00.05.ботаніка у спеціалізованій раді Д.27.355.01 при національному ботанічному саду імені М. Гришка НАН України. Науковий консультант – доктор біологічних наук, професор В.А. Соломаха. Доктор біологічних наук зі спеціальності 03.00.05.ботаніка з 2013 р. (диплом, ДД №008214).

Вчене звання «доцент кафедри загальної біології та екології» присвоєно 23 грудня 2002 року (атестат, ДЦ №006003).

Головний ботанік Хмельницької обл. – 1991 р.

Голова НГО «Товариство Подільських природодослідників та природолюбів»

Керівник  наукової школи «Теоретико-практичні аспекти дослідження рослинного покриву Поділля та його антропічної трансформації» (Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка ).

Член Міжнародної асоціації екологів університетів – 2013 р.

Засновник НПП «Подільські Товтри». Фундатор природничого факультету.

Ведучий викладач з дисциплін: «Ботаніка», «Флора України», «Основи наукових досліджень», «Популяційна  біологія»   «Фітопатологія», «Методика наукових досліджень», «Менеджмент природно-заповідного фонду», «Біологія», «Екологія  людини і  соціум», «Біологія  рослин».

Сучасні пріоритети наукової діяльності професора Л.Г. Любінської пов’язані із флористикою, геоботанікою, інтродукцією рослин, популяційною біологією, природоохоронною справою, менеджментом природно-заповідних територій.

Керівник  докторських (PhD) робіт. Керівник учнівських  науководослідних робіт ( МАН), голова журі  учнівської  обласної олімпіади  з біології.  Член науково-технічної ради НПП «Подільські  Товтри».

Автор понад 200 наукових та методичних праць і монографій, 12 статей Червоної книги України (2009), 120 науково-популярних статей та буклетів природоохоронного спрямування, 22 томів Літопису НПП «Подільські Товтри». Керівник і виконавець  державних, госпдоговірних наукових тем, грантових  проектів.

Основні праці:

Монографії:

 1. Природні цінності НПП “Подільські Товтри” / Любінська Л.Г., Матвєєв М.Д., Ковальчук С.І. – Кам’янець-Подільський, 1999 – 85 с.
 2. Фіторізноманіття національних природних парків України / Під заг. ред. д.б.н., проф. Т.Л. Андрієнко та к.б.н. В.А. Онищенка. – Київ: Науковий світ, 2003.– С.53-63.
 3. Біорізноманіття Кам’янця-Подільського. Попередній критичний інвентаризаційний конспект рослин, грибів і тварин / За ред. О.О. Кагала, М.В. Шевери, А.А. Леванця. – Львів: Ліга-Прес, 2004. – 180 с.
 4. Заповідні перлини Хмельниччини / за заг. ред. Т.Л. Андрієнко. – вид. 2-ге, виправл. та доповн. – Кам’янець – Подільський : Вид-во ПП Мошинський В.С., 2008. – 228 с.
 5. Фітобіота національного природного парку “Подільські Товтри”. Судинні рослини / Новосад В.В. Крицька Л.І., Любінська Л.Г. – Київ: Фітон, 2009. – 292 с.
 6. Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я.П. Дідуха. — Київ: Глобалконсалтинг, 2009.
 7. Управління водно-болотними угіддями Кам’янецького Придністров’я / Карамушка В.І., Любінська Л.Г., Матвєєв М.Д. та ін. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський, 2011. – 170 с.
 8. НПП Подільські Товтри // Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України . – Ч.2. Національні природні парки / під ред. В.А. Оніщенко і Т.Л. Андрієнко. – Київ, 2012. – 395-409 с.
 9. Водно-болотні угіддя Поділля: монографія / за ред. Балашова Л.С., Любінської Л.Г., Матвєєва М.Д., Касіяника І.П. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2014. – 240 с.

Навчальні посібники та методичні розробки:

 1. Основи наукознавства: Навчальний посібник / за ред.П.Д.Плахтія. / Любінська Л.Г., Плахтій П.Д., Гуменюк І.Д., Оптасюк О.М. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2011. – 288 с.
 2. Недеревні ресурси лісу: навчально-методичний посібник /Любінська Л.Г., Колодій В.А., Мінарченко В.М. – Київ: Фітосоціоцентр, 2011. – 76 с.
 3. Робочий зошит для лабораторних занять із систематики вищих рослин. – Кам’янець-Подільський, 2014. – 71 с.
 4. Флора Хмельниччини. Навчальний посібник/ Л.Г. Любінська, Л.С. Юглічек. – Хмельницький, “Поліграфіст”, 2017. – 240 с

Науково-популярні книги:

 1. Кучинська О.П. , Любінська Л.Г. , Дребет М.В., Янковський О.Й., Чайка Н.А., Рябий М.М., Дем’янова О.В. Заповідними стежинам “Подільських Товтр”. – Кам’янець-Подільський, 2011. – 48 с.
 2. Любінська Л.Г. Матвєєв М.Д., Кучинська О.П. Природні цінності Смотрицького каньйону. –  ПП Мошак М.І. , 2014. – 8 с.

Відзнаки та нагороди:

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2007), Грамота Міністерства освіти і науки України (2006, 2007), Подяка міністерства освіти і науки (2004, 2005, 2006, 2010), Грамота (2012, 2013), Хмельницької обласної адміністрації (2002, 2005) Подяка Хмельницької обласної адміністрації (2002, 2005), Хмельницької обласної ради (2004), Кам’янець-Подільської міської ради (2010, 2019), ректорату університету (2001, 2005, 2009) Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Диплом і Хмельницька обласна премія ім. Петра Бучинського в галузі природничих наук та екології (1997), Диплом за педагогічну діяльність Міністерства освіти і науки України (2010), Диплом переможця ІХ обласного конкурсу науково-дослідних робіт Хмельницької обласної ради (2013), Диплом переможця в номінації «Визнання року» за природоохоронну та просвітницьку діяльність Кам’янець-Подільської міської ради (2012), відзнака Міністерства освіти і науки  України «Відмінник освіти України» (посвідчення №85830 10 листопада 2008 року). Заслужений  діяч  науки  і  техніки ( посвідчення ПЗ № 014054 від 24  серпня 2017 року.).

Відповідність ліцензійним умовам:

Види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю, яка застосовується до визнання кваліфікації, відповідної спеціальності:
1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection; 0
2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;
 • Горбняк Л.Т. Найпівденніший локалітет Pulsatillagrandis (Ranunculaceae) в Україні / Любінська Л.Г., Попова О.М., Артюх М.М. // Укр. бот. журн. – 2014. – Т. 71, № 2. – С. 205-208.
 • Рубановська Н.В. Дослідження роду Аlliumна території Західного Поділля / Н.В. Рубановська, Л.Г.Любінська // Вісник Черкаського університету.– Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, – №19 (352). – С.83-89.
 • Оптасюк О.М. Аналіз систематичної структури флори водних та болотних екосистем Поділля / О.М. Оптасюк, Л.Г. Любінська // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – – 9. – №6 . – С.123-129.
 • Одукалець І.О. Трансформація рослинного покриву та зміна екологічних умов під впливом насаджень Pinussylvestris (Pinaceae) в Національному природному парку “Подільські Товтри” / Одукалець І.О., І.А. Коротка, Н.А. Пашкевич, Л. Г. Любінська, Л.Т. Горбняк-Юліна // Укр. бот. журн., 2018. – 75 (1). – С. 59-69.
 • Kagalo A. Protection status assessment, prospects and methods of conservation of species of Schivereckia (Draba s. l.; Brassicaceae) in Ukraine / Kagalo A., Kolodiy V, Lyubinska L. // Укр. бот. журн., 2018. Т. –75(2). – С. 169-178.
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;
 • Водно-болотні угіддя Поділля: монографія / за ред. Балашова Л.С., Любінської Л.Г., Матвєєва М.Д., Касіяника І.П. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2014. – 240 с.
 • Судинні рослини Смарагдової мережі України під охоронною Бернської конвенції (за редакцією проф. СоломахиВ.А.). – Житомир, 2016. –  152 с.
 • Important Plant Areas of Ukraine / V/A/ Onishchenko (editor). – Kyiv: Altepress, 2017. – P.106-108,326-328
 • Любінська Л.Г., Юглічек Л.С. Флора Хмельниччини. Навчальний посібник. – Хмельницький: ТзОВ «Поліграфіст», 2017. – 240 с.
4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня;
 • Науковий ступінь – кандидат біологічних наук. Отримали 2 здобувачі. (Горбняк Л.Т. Рulsatilla grandis в Україні (еколого-ценотичні та популяційні особливості) (2015 р.).
 • Михалюк І. М. «Вища водна флора Північного Поділля»(2016 р.)
5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”;
 • Виконавець гранту Світового фонду «Дика природа» (WWF) «Букові ліси – спільна природна спадщина Європи» 2015-2017
6) проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік; 0
7) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН;
 • Науково-методична комісія з вищої освіти МОН 014, член робочої групи з розроблення стандартів вищої освіти України 2016-2019, 2019 по т.ч
 • Експертна рада з екології Секція 9 «Охорона навколишнього середовища» (2016-2019)
 • Член експертної комісії. Акредитаційна експертиза підготовки бакалаврів за напрямом підготовки «Біологія» Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди (2016, 2017)
 • Голова експертної комісії. Акредитаційна експертиза підготовки магістрів за напрямом підготовки «Біологія» Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди (2018 р.)
 • Член експертної комісії. Акредитаційна експертиза підготовки магістрів за напрямом підготовки «Біологія» Київського національного університету імені  «Києво-Могилянська академія» (2018 р.)
 • Член експертної комісії. Акредитаційна експертиза підготовки магістрів  за напрямом підготовки «Біологія» Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, 2019)
8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання;
 • Відповідальний виконавець  державної теми: Розробка методики сталого використання та збереження біорізноманіття водойм і боліт Поділля. 0113U000487 ( 2013-2014 р.)
9) керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”;
 • Керівництво учнем, який зайняв  призове місце ІІ-ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук, 2016 р. (Ігнатьєв П.П.), 2017 р. ( Мельник В.С.), 2018, 2019 ( Кучменко М.А.)
 • Робота у складі організаційного журі Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології ІІ етапу.(Хмельницька обл.) 2013-2020 рр.
 • Робота у складі журі МАН ( Хмельницька обл.) 2013-2015 рр.
10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника;
 • Завідувач кафедри біології та методики її викладання (з 2014 р. по червень 2019 р.).
11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад);
 • Опонент дисертацією кандидата біологічних наук 03.00.05 «Ботаніка»  Никирси Т.Д. «Флора Хотинської височини (Прут-Дністровське межиріччя): аналіз, порівняльна характеристика й охорона». 2007 р.
 • Перегрим О.М. Рід Euphrasia L. (Orobonchaceae Vent.) у флорі України: систематика і хорологія. 2009 р.
 • Опонент дисертацією кандидата біологічних наук 03.00.05 «Ботаніка» Новосад К.В. «Раритетна компонента урбанофлори Київського мегаполісу», 2016 р.
 • Опонент дисертацією кандидата біологічних наук 06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація» Міськевич Л.В.  «Заповідна екзотична дендросозофлора ex situ зони широколистяних лісів України (аналіз структури, репрезентативність культивування, фітоценодизайн)», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю, 2018 р.
12) наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення; 0
13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування;
 • Любінська Л.Г. Робочий зошит для практичних занять із дисципліни «Флора і рослинність Поділля». – Кам’янець-Подільський, 2015. – 41 с.
 • Оптасюк О.М., Любінська Л.Г. Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять із ботаніки (водорості). – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – 65 с.
 • Оптасюк О.М., Любінська Л.Г. Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять із мікології. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – 68 с.
 • Оптасюк О.М., Оптасюк С.В. Методичні рекомендації до проведення практичних занять із радіобіології. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – 56 с.
 • Любінська Л.Г., Юглічек Л.С. Флора Хмельниччини. Навчальний посібник. – Хмельницький: ТзОВ «Поліграфіст», 2017. – 240 с.
14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;
 • Керівник гуртка : «Актуальні питання квітникарства та фітодизайну»
15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;
 • НПП «Подільські  Товтри /Кучинська О.П., Любінська Л.Г., Дребет М.В. 2015. Буклет.
 • Любінська Л.Г. «НПП «Подільські Товтри. Рослинний світ.». 2015.Буклет.
 • Рідкісні види НПП «Подільські  Товтри» з Червоної книги України. 2017.  Анотований  плакат.
 • Рідкісні види НПП «Подільські  Товтри»  Хмельницької області. 2017. 
 •  Любінська Л. Як ми любимо сонце/Л. Любінська // Колосок., 2019. т.№ 2.- С.12-17.
 • Людмила Любінська. Скельні квіти/ Людмила Любінська, Валентина Колодій // Вічний  мандрівник. – Т.- 1-2. – Львів, 2019. – С.92.
16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю;
 • Голова НГО «Товариство Подільських природолюбів та природодослідників»
 • Член Міжнародної асоціації  екологів університетів
 • Член Українського  ботанічного  товариства
17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років; > 35
18) наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років.
 • Член науково-технічної ради національного  природного парку «Подільські  Товтри»  (24 роки), Державне підприємство (ДП) «Ярмолинецький  лісгосп»,  Кам’янець-Подільський  лісгосп» ( 6 років)

 


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури