Заступник декана з виховної роботи

Асистент кафедри біології та методики її викладання

Кандидат біологічних наук

 

 

 

Народилася 25 березня 1979 року у с. Пилипківці Новоушицького району Хмельницької області.

Освіта:

У 2003 році з відзнакою закінчила Кам’янець-Подільський державний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та здобула кваліфікацію викладача біології.

У 2008 році закінчила аспірантуру в Інституті екології Карпат НАН України за спеціальністю 03.00.05 – ботаніка.

У 2019 році захистила дисертацію на тему «Структура популяцій та еколого-созологічна оцінка видів роду Schivereckia Andrz. в Україні».

Науково-педагогічний стаж роботи – 19 років.

Ведучий викладач з дисциплін:«Методика навчання біології», «Мікробіологія з основами вірусології», «Біологія», «Методика розв’язування біологічних задач», «Генетика з основами селекції».

Основні праці:

Монографії

 1. Любінська Л.Г., Колодій В.А. Шиверекія подільська. В кн.: Судинні рослини Смарагдової мережі України під охороною Бернської конвенції / Під. ред. В.А. Соломахи. Житомир: Вид. О.О. Євенюк, 2017. С. 128–129).
 2. Управління водно-болотними угіддями Кам’янецького Придністров’я: монографія / В.І. Карамушка, Л.Г. Любінська, М.Д. Матвєєв, О.П. Кучинська, І.П. Касіяник, Н.А. Чайка, В.Б. Гаврилюк, М.М. Рябий, О.С. Тарасова, М.В. Дребет, А.О. Нікітін, В.А. Колодій. Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський, 2011. 170 с.
 3. Lubinska L.H., Kolodiy V.A. Ustia – Shutnivtsi. В кн.: Important Plant Areas of Ukraine / V.A. Onyshchenko (editor). Kyiv: Alterpress, 2017. P. 323-324.

Навчальні та навчально-методичні посібники:

 1. Охорона біорізноманіття в недержавних лісах Хмельницького Придністров’я / за ред. Матвєєва М.Д., Любінської Л.Г. Кам’янець-Подільський : ПП «Мошинський В.С.», 2007. 228 с.
 2. Колодій В.А., Любінська Л.Г., Мінарченко В.М. Недеревні ресурси лісу: начально-методичний посібник. Київ: Фітосоціоцентр, 2011. 76 с.
 3. Матвєєв М.Д., КолодійВ.А., Соболь В.І. Методика навчання біології: начальний посібник. Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2011. 288 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів – лист №1/11-10272 від 04.11.2011 р.).
 4. Плахтій П.Д., Соколенко Л.С. Циганівська О.І., Мосендз Т.М., Колодій В.А. Вікова фізіологія. Тести, завдання для самопідготовки і модульної контрольної роботи. Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2014. 192 с.
 5. Методичні вказівки до виконання лабораторних, практичних та самостійних робіт з дисципліни «Генетика з основами селекції»: навчально-методичний посібник / уклад.: О.І. Любинський, В.А. Колодій. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. 99 с.
 6. Методичні вказівки до виконання практичних, лабораторних занять та самостійної роботи з дисципліни «Основи сільського господарства» / уклад.: О.І. Любинський, В.А. Колодій. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. 87 с.

Стаття у виданні, що індексується в Scopus:

 1. Suprovych T.M., Dyman T.M., Suprovych M.P., Karchevska T.M., Koval T.V., Kolodii V.A. Population genetic structure of the Ukrainian black-pied dairy breed with the genone BoLA-DRB3. Regulatopy Mechanisms in Biosystems. 2018, 9 (4). Р. 569-577.

Статті у виданнях, які входять до переліку ВАК України (фахові):

 1. Кагало О.О., Колодій В.А. Особливості й перспективи реалізації оселищних підходів до збереження природних популяцій раритетних видів (на прикладі Schivereckia podolica (Besser) Andrz. ex DC.). Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). Т. 5, Вип. 1. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2013. С. 39–43.
 2. Кагало О.О., Колодій В.А., Скібіцька Н.В. Адаптація природних популяцій реліктових видів (на прикладі Schivereckia podolica (Besser) Andrz. ex та Gypsophila thyraica (Krasnova) до вторинної диференціації оселищного різноманіття. Наукові основи збереження біотичної різноманітності. Тематичний збірник Інституту екології Карпат НАН України. 2016. Том 7(14), № 1. С. 69–76.
 3. Кагало О.О., Колодій В.А. Стан, структура та морфологічні особливості популяції Schivereckia podolica (Bess.) Andrz. в умовах Одеської області (Україна). Наукові основи збереження біотичної різноманітності. Тематичний збірник Інституту екології Карпат НАН України, 2016. Том 7(14), № 2. С. 151–
 4. Кагало О.О., Колодій В.А. Зміни стану й структури ценопопуляцій Schivereckia podoliсa (Besser) Andrz. ex DC. (Brassicaceae) в умовах оригінальних типів оселищ Смотрицького каньйону (м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область) за 10 років. Біологічні системи. Т. 9. Вип. 2. 2017. С. 270–277.
 5. Рубановська Н.В., Гордій Н.М., Колодій В.А. Екотопологічна диференціація модельних видів роду Allium L. на Західному Поділлі. Екологічні науки : науково-практичний журнал. Головний редактор О.І. Бондар. К.: ДЕА, 2018.№ 3 (22). С. 129–132.
 6. Kagalo A., Kolodiy V., Lyubinska L. Protection status assessment, prospects and methods of conservation of species of Schivereckia (Draba l.; Brassicaceae) in Ukraine. Укр. бот. журн. 2018, 75(2). С. 169–178.
 7. Плахтій П. Д.Рубановська Н.В., Колодій В.А. Вплив вправ ЛФК і профілактора Євмінова на розвиток статичної витривалості м’язів з метою профілактики та корекції порушень постави у школярів. Педагогічна освіта: теорія і практика: збірник наукових праць К-ПНУ ім. І. Огієнка, інститут педагогіки НАПН України гол. ред. Лабунець В.М.. Вип. 26 (1-2019) Кам’янець-Подільський, 2019. С. 263–267.

Має понад 80 публікацій.

Відзнаки та нагороди:

 • Диплом Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за плідну педагогічну діяльність у справі виховання підростаючого покоління, вагомий внесок у розвиток позашкільної освіти, організацію навчальної, науково-методичної, науково-дослідної роботи та з нагоди 85-ої річниці юннатівського руху (наказ №46 від 14.10.2010 р.)
 • Диплом Хмельницької обласної ради за перемогу у ІХ-му обласному конкурсі науково-дослідних робіт у номінації «Гуманітарні НДР» (2013 р.)
 • Подяка Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за високий рівень підготовки і проведення ІV Всеукраїнського збору учасників екологічних експедицій, походів, польових практик (наказ №42 від 16.07.2010 р.)

Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури