Голова методичної ради природничого факультету

Завідувач кафедри біології та методики її викладання

Доцент кафедри біології та методики її викладання

Кандидат педагогічних наук

 

Народилась 14 червня 1978 року в смт. Сатанів Городоцького району Хмельницької області.

 

Освіта:

У 2000 році з відзнакою закінчила Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет.

Науково-педагогічний стаж роботи – 14 років. У Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка працює із 2000 року. Кандидат педагогічних наук із 2011 р.

Кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти захистила 15 лютого 2011 року на спеціалізованій вченій раді Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (номер диплома ДК № 065418). Тема дисертаційної роботи “Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до екологічного виховання школярів”

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, вчений секретар відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України Пустовіт Г.П.

Вчене звання доцент кафедри біології та методики її викладання присвоєно 21 листопада 2013 року (атестат, ДЦ № 036943).

Ведучий викладач з дисциплін: «Методика навчання біології» (ОКР бакалавр, напрями підготовки Біологія*, Географія*), «Екологічна освіта і виховання» (ОКР бакалавр, напрям підготовки Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування), «Методика навчання екології у загальноосвітніх навчальних закладах та біології у закладах позашкільної освіти» (ОКР спеціаліст, спеціальність Біологія*, Географія*), «Методика навчання екології» (ОКР спеціаліст, спеціальність  Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування), «Методика викладання у вищій школі (ОКР магістр, спеціальність  Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування).

Сучасні пріоритети наукової діяльності доцента Казанішеної Н.В. пов’язані з проблемами підготовки студентів-біологів до застосування новітніх методів навчання біології у подальшій професійній діяльності.

Основні праці:

Монографія

  1. Казанішена Н.В. Формування професійної готовності майбутнього вчителя до екологічного виховання учнів: монографія // Н.В.Казанішена. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, редакційно-видавничий відділ, 2013. – 188 с.

Навчально-методичні посібники

  1. Казанішена Н.В. Формування професійної готовності вчителя до екологічного виховання учнів: навчально-методичний посібник // Н.В.Казанішена. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, редакційно-видавничий відділ, 2010. – 78 с.
  2. Казанішена Н.В. Педагогічна практика: навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.040102 Біологія* та спеціальності 7.04010201 Біологія*, 7.04010401 Географія* // Н.В.Казанішена. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, редакційно-видавничий відділ, 2014. – 74 с.

Методичні рекомендації

  1. Педагогічна практика: методичні рекомендації для студентів спеціальності 04010601 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування // Н.В.Казанішена. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, редакційно-видавничий відділ, 2013. – 42 с.

 

Статті у збірниках з переліку фахових видань

  1. Казанішена Н.В. Формування екологічної культури студентів у процесі викладання екології / Н.В.Казанішена // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М.Т.Мартинюк]. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2013. – Ч. 1. – С. 86-94.
  2. Казанішена Н.В. Практична підготовка студентів-екологів до екологічної освіти й виховання шкільної молоді / Н.В.Казанішена // Педагогічний дискурс: збірник наукових праць / [гол. ред. І.М.Шоробура]. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – Вип. 14. – С.206-211.
  3. Казанішена Н.В. Фахова підготовка студентів природничих спеціальностей під час вивчення основ сільського господарства / Н.В.Казанішена // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні та психологічні науки / [гол. ред. Є. М. Потапчук]. – Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2013. – №2(67). – С. 59–69.                                 
  4. Казанішена Н.В. Психолого-педагогічні дослідження проблеми професійної готовності вчителя до екологічного виховання учнів / Н.В.Казанішена // Педагогічна освіта: теорія і практика: збірних наукових праць / [гол. ред. Каньоса П. С.]. – Кам’янець-Подільський: К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2013. – Вип. 14. – С. 71-76.

 

Загалом має 42 публікації, з них 39 наукового і 3 навчально-методичного характеру. В тому числі 1 монографію, 2 навчально-методичних посібники, 1 методичні рекомендації, 10 публікацій у фахових виданнях, 1 історичний нарис (у співавторстві).

 

Відзнаки та нагороди:

  • Грамота ректорату та профкому працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за активну участь у підготовці висококваліфікованих фахівців, науковому, громадському житті університету та з нагоди 90-річчя з дня створення закладу (2008 р.);
  • Диплом за визначні наукові досягнення у 2013 році (2014 р.).


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури