• 1918 р. – з моменту створення Кам’янець-Подільського державного українського університету у складі фізико-математичного факультету був створений природничий відділ;
 • 1919 р. – реорганізація природничого відділу у природничу секцію фізико-математичного факультету (у різні роки на фізико-математичному та сільськогосподарському факультетах університету, а пізніше на фізико-математичному відділі факультету профосвіти Інституту народної освіти працювали кафедри: зоології, ботаніки, гігієни, фізіології рослин, фізіології тварин, ентомології, географії і метеорології, геології, мінералогії і криштальології, геології, палеонтології і мінералогії, неорганічної хімії, органічної хімії);
 • з 1921 починається послаблення роботи природничих кафедр Інституту народної освіти завдяки переходу викладачів до аналогічних кафедр сільськогосподарського інституту. Крапку у ліквідації природничих спеціальностей було поставлено у 30-ті роки з початком масових репресій викладачів інституту та припиненням діяльності інституту народної освіти;
 • 07.1979 р. – відродження природничих спеціальностей, яке розпочалося із створення кафедри природознавства і математики з методикою початкового навчання на факультеті підготовки вчителів початкових класів;
 • із 1992 року на педагогічному факультеті вводиться спеціалізація “Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія” (із 1998 р. спеціальність “Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія” вводиться також і на заочному відділенні педагогічного факультету);
 • 1997 року на педагогічному факультеті на базі кафедри природознавства та математики з методикою початкового навчання створено кафедру біології та математики з методикою викладання (працюють лабораторії ботаніки, зоології, землезнавства, фізіології рослин, методики викладання біології, анатомії і фізіології людини), під керівництвом М.Д. Матвєєва починає функціонувати зоологічний гурток;
 • згідно наказу ректора Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету № 231 від 26.07.2002 року внаслідок реорганізації кафедри біології та математики з методикою викладання створено кафедру біології та географії, яку очолив кандидат біологічних наук Матвєєв Микола Дмитрович (розпочинається робота по ліцензуванню нових спеціальностей “Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія” і “Педагогіка і методика середньої освіти. Географія” та відповідно спеціалізацій “Педагогіка і методика середньої освіти. Географія” та “Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія”.);
 • у 2002 році вперше здійснено набір студентів на спеціальність “Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія” зі спеціалізацією “Географія, краєзнавчо-туристична робота”;
 • у 2003 році здійснюється перший набір студентів на спеціальність “Педагогіка і методика середньої освіти. Географія” зі спеціалізацією “Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія”;
 • 02.2003 р. кафедру біології та географії перейменовано на кафедру біології та географії і екології;
 • із 2004 р. розпочинається підготовка студентів спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища”;
 • 30.08. 2004 р. – створення природничо-економічного факультету та продовження функціонування, у складі нового факультету кафедри біології та географії і екології, яку очолила Л.Г. Любінська;
 • з 30. 08. 2006 р. по сьогоднішній день після реорганізації природничо-економічного факультету та створення природничого факультету, у складі якого функціонує кафедра біології та методики її викладання