Доцент кафедри біології та методики її викладання

Кандидат біологічних наук

 

 

 

 

Народилася 3 березня 1978 року, м. Коломия Івано-Франківської області.

Освіта:

У 2001 році закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича за спеціальністю “Біологія” та отримала кваліфікацію біолога, викладача біології та хімії. У 2004 році закінчила магістратуру Кам’янець-Подільського державного університету за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія», та отримала кваліфікацію викладача біології.

Науково-педагогічний стаж роботи – 17 років.

З 2002 року працює у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на природничому факультеті.

Кандидат біологічних наук з 2009 року (диплом, ДК №051980) зі спеціальності – фізіологія рослин.

Кандидатська дисертація «Морфо-фізіологічні особливості гірчака земноводного Persicaria amphibia (L.) Delarbre за різних умов водозабезпечення».

Кандидатську дисертацію захистила 18 грудня 2008 року у спеціалізованій вченій раді Д 26.212.01 при Інституті фізіології рослин і генетики НАН України за спеціальністю 03.00.12 – фізіологія рослин. Науковий керівник – доктор біологічних наук, професор член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки Л.І. Мусатенко.

Вчене звання доцент кафедри біології та методики її викладання присвоєно 26 жовтня 2012 року (атестат, 12ДЦ №032834).

Доцент кафедри біології та методики її викладання з 1 грудня 2010 року.

Ведучий викладач з дисциплін: «Фізіологія рослин», «Молекулярна біологія», «Цитологія та гістологія з основами ембріології», «Ріст та розвиток рослин», «Стійкість рослин»  «Біохімія».

Проводить наукову роботу за темою «Морфо-фізіологічні особливості рослин в урбанізованому середовищі».

Основні праці:

  1. Григорчук І.Д. Робочий зошит для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Фізіологія рослин» для студентів природничого факультету: методичні вказівки. – 2-е вид., змін і доп. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський В.С., 2011. – 76 с.
  2. Плахтій П.Д., Гуменюк І.Д., Любінська Л.Г., Оптасюк О.М. Основи наукознавства: Навчальний посібник / За ред. П.Д. Плахтія. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2011. – 288 с.
  3. Григорчук І.Д., Мусатенко Л.І. Морфо-фізіологічні особливості Persicaria amphibia (L.) Delarbre за різних умов існування. – Кам’янець-Подільський : Монографія. –  ПП «Медобори-2006», 2013. – 168 с.
  4. Григорчук І.Д. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Цитологія та гістологія з основами ембріології». – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – 80 с.
  5. Григорчук І.Д. Біохімія (курс лекцій). – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2017. – 240 с.
  6. Григорчук І.Д. Молекулярна біологія (курс лекцій). – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2019. – 133 с.

Автор і співавтор понад 50 наукових та навчально-методичних публікацій, зокрема 2 монографій, 3-х навчальних посібників, 4-х методичних рекомендацій.

Відзнаки та нагороди:

  • грамота за вагомі досягнення в науково-педагогічній діяльності та перемогу у факультетському етапі конкурсу «Викладач року – 2009» (2009 р.);
  • диплом за визначні наукові досягнення (2010-2012 рр.);
  • медаль Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка «За вагомий внесок у розвиток освіти та науки» (2013 р.).

Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури