ПРОПОЗИЦІЇ КАФЕДРИ БІОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ ЇЇ ВИКЛАДАННЯ ЩОДО ПЕРЕЛІКУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТІВ НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Галузь знань, напрям підготовки/спеціальність Курс Семестр Назва навчальної дисципліни Форма контролю
1 2 3 4 5

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ  „БАКАЛАВР“

Навчальні дисципліни професійної підготовки

 

 

01 Освіта / Педагогіка

спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Біологія) з додатковою спеціальністю Середня освіта (Географія)

 

2 3 Методика розв’язування біологічних задач Екзамен
Геоморфологія Екзамен
Недеревні ресурси лісу Екзамен
4 Фізіологічні основи раціонального харчування Залік
Апівалеологія Залік
Географія населення Залік
 

 

01 Освіта / Педагогіка

спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) за освітньо-професійною програмою Біологія з додатковою предметною спеціальністю Географія

3 5-8 Блок 1:Популяційна біологія (7 сем.)

Географія материків і океанів (6 сем.)

Регіональна економічна і соціальна географія (7 сем.)

Картографія та геоінформаційні системи (5 сем.)

Географія рослин і тварин (8 сем.)

 

Екзамен
Екзамен
Залік
Залік
Залік
Блок 2: Генетика людини (7 сем.)

Ландшафтознавство (6 сем.)

Географія світового господарства (7 сем.)

Картографія з основами топографії (5 сем.)

Природа рідного краю (8 сем.)

 

Екзамен
Екзамен
Залік
Залік
Залік
5 Перелік №1: Основи флористики та флора України

Фітодизайн

Екзамен
6 Перелік №2: Фітоценологія

Лікарські рослини

Залік
 

 

 

09 Біологія

спеціальності 091 Біологія за освітньо-професійною програмою Біологія

3 5-8 Блок 1: Іхтіологія (5 сем.)

Флора України (7 сем.)

Екологія рослин і тварин (7 сем.)

Теріологія (8 сем.)

Фітоценологія (6 сем.)

Залік
Залік
Залік
Екзамен
Екзамен
Блок 2: Ентомологія (5 сем.)

Фітопатологія (7 сем.)

Генетика людини (7 сем.)

Етологія (8 сем.)

Патологія клітин (6 сем.)

Залік
Залік
Залік
Екзамен
Екзамен
5 Перелік №1: Основи флористики

Дендрологія

Екзамен
6 Перелік №2: Рослинність водних екосистем

Фармакогнозія

Залік
 

 

01 Освіта / Педагогіка

спеціальності 014 Середня освіта (Біологія) за освітньою програмою Біологія

4 7 Хронобіологія  

Екзамен

Апівалеологія
Спорово-пилковий аналіз
8 Інноваційні технології в біологічній освіті  

Залік

Техніка і методика біологічних досліджень у школі
Біометоди захисту рослин
7 Теріологія  

Залік

 

Популяційна екологія тварин
 

09 Біологія

спеціальності 091 Біологія за освітньою програмою Біологія

4 7 Методи дослідження водних фітоценозів Екзамен
Основи наукової фотографії
Хронобіологія
 

8

Біохімія клітин  

Залік

Ріст і розвиток рослин
Апівалеологія
7 Теріологія Залік
Популяційна екологія тварин

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ „МАГІСТР“

Навчальні дисципліни професійної підготовки

 

01 Освіта / Педагогіка

спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Біологія)

 

2 3 Спорово-пилковий аналіз Екзамен
Сучасні методи в біології
Антропогенна флора
Промислові тварини і зоокультура Залік
Управління популяціями тварин
Сучасна система органічного світу
 

09 Біологія

спеціальності 091 Біологія за освітньо-професійною програмою Біологія

2 3 Фітопатологія Екзамен
Еволюційна анатомія і морфологія рослин
Фізіологія центральної нервової системи
Біоіндикація Залік
Ріст і розвиток рослин
Сучасна фітогормонологія

 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Галузь знань, напрям підготовки/спеціальність Курс Семестр Назва навчальної дисципліни Форма контролю
1 2 3 4 5

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ  „БАКАЛАВР“

Навчальні дисципліни професійної підготовки

 

 

01 Освіта / Педагогіка

спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Біологія) з додатковою спеціальністю Середня освіта (Географія)

 

2 3 Методика розв’язування біологічних задач Екзамен
Геоморфологія
Недеревні ресурси лісу
4 Фізіологічні основи раціонального харчування  

 

Залік

Апівалеологія
Географія населення
 

01 Освіта / Педагогіка

спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) за освітньо-професійною програмою Біологія з додатковою предметною спеціальністю Географія

 

3 5  

Перелік №1: Основи флористики та флора України

Фітодизайн

 

Екзамен
6 Перелік №2: Фітоценологія

Лікарські рослини

Залік
 

 

01 Освіта / Педагогіка

спеціальності 014 Середня освіта (Біологія) за освітньою програмою Біологія

4 7 Апівалеологія  

Екзамен

Хронобіологія
Спорово-пилковий аналіз
8 Техніка і методика біологічних досліджень у школі  

Залік

Біометоди захисту рослин
Інноваційні технології в біологічній освіті
8 Теріологія  

Залік

 

Популяційна екологія тварин

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ „МАГІСТР“

Навчальні дисципліни професійної підготовки

 

01 Освіта / Педагогіка

спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Біологія)

 

2 3 Блок 1: Біологія людини з основами геронтології

Фізіологія центральної нервової системи

Синатропізація фітобіоти

Тварини в міських екосистемах

 

Залік
Екзамен
Залік
Залік
Блок 2:  Інноваційні технології в біологічній освіті

Основи репродуктивного здоров’я людини

Фітопатологія

Теріологія

Залік
Екзамен
Залік
Залік
Спорово-пилковий аналіз Екзамен
Сучасні методи в біології
Антропогенна флора
Промислові тварини і зоокультура Залік
Управління популяціями тварин
Сучасна система органічного світу
 

09 Біологія

спеціальності 091 Біологія за освітньо-професійною програмою Біологія

2 3 Блок 1: Регуляторні системи організму

Антропогенна флора

Промислові тварини і зоокультура

Фармакогнозія

Залік
Екзамен
Залік
Залік
Блок 2: Стійкість рослин

Сучасна система органічного світу

Управління популяціями тварин

Біологічний антропогенез

Залік
Екзамен
Залік
Залік
Фітопатологія Екзамен
Еволюційна анатомія і морфологія рослин
Фізіологія центральної нервової системи
Біоіндикація Залік
Ріст і розвиток рослин
Сучасна фітогормонологія