29 травня 2020 року група B1-B16 успішно захистила виробничу практику, яка проходила на кафедрі біології та методики її викладання під керівництвом Колодій Валентини Анатоліївни в період з 04.05.2020 по 29.05.2020. Під час практики студенти активно брали участь в онлайн-конференціях, вдало опанували основні положення науково-дослідної лабораторії анатомії, морфології та фізіології живих організмів. На звітній онлайн-конференції студенти доповідали за темами індивідуальних завдань, щоденника та звіту практики.