Білівська Вікторія Юріївна: «08 травня 2020 року разом із кандидатом біологічних наук, доцентом кафедри біології та методики її викладання Оптасюк Ольгою Михайлівною провели практичне заняття із дисципліни “Синантропізація фітобіоти”. Було піднято цікаву тему: ” Ризики антропогенного трансформації фітобіоти”, в межах якої ми обговорили важливі питання та ключові моменти нашої роботи. Зокрема обговорили проблематику поширення інвазивних видів рослин та спільними зусиллями спробували побудувати “моделі” вирішення цих проблем на місцевому рівні, в межах власних домівок,свого регіону, навчилися складати менеджмент-плани для ефективного управління популяціями інвазивних видів. Також не менш важливим, в рамках нашої тематики, обговорили питання багатьох суперечок- використання в сучасному світі генномодифікованих рослин. Всі ці питання в комплексі з низкою інших факторів значно впливають на фіторізноманіття і є досить актуальними!»