17 лютого 2020 року відбулася настановча конференція з Педагогічної практики для студентів природничого факультету освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) за освітньою програмою Біологія та спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) за освітньою програмою Географія. А також настановча конференція з Виробничої педагогічної практики у профільній середній школі для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Біологія) і спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Географія).
Побажаємо успіху нашим практикантам!!!