Тарасенко Мар'ян Олексійович

Кандидат біологічних наук, доцент.

Закінчив Кам’янець-Подільський державний університет в 2005 році, здобувши кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладча біології.

У 2012 році захистив кандидацьку дисертацію у спеціалізованій вченій раді при Інситтуті зоології імені І.І. Шмальгаузена за спеціальністю 03.00.08 «Зоологія» за темою «Сорокопудові (Laniidae) Поділля: сучасний стан, особливості біології та охорона».

Тарасенко М.О. є автором 83 публікацій, з яких 44 статей, 32 тез, 3 колективних монографій, 4 навчально-методичних посібників.

Тарасенко М.О. викладає курси: «Основи філогенії тварин», «Популяційна біологія тварин», «Іхтіологія», «Біометрія», «Фауна Подільського регіону», «Етологія».

Основні навчальні та навчально-методичні публікації:

 1. Тарасенко М.О. Дослідження ефективності приваблювання птахів у зимовий період / М.О. Тарасенко // Природа Хмельниччини: потенціал, охорона, проблеми : тези доповідей обласної науково-практичної конференції. – Нетішин, 2002. – С. 34–35.
 2. Тарасенко М.О.Просторовий розподіл зимняка в агроландшафтах на території Східного Поділля / М.О. Тарасенко // Екологічні проблеми міст і промислових зон : шляхи їх вирішення : матеріали міжнародної конференції студентів і молодих вчених. – Львів.: СПОЛОМ, 2003. – С. 56–57.
 3. Тарасенко М.О.Матеріали до екології гніздування сорокопуда тернового Lanius collurio в умовах Кам’янецького Придністров’я / М.О. Тарасенко // Пріоритети орнітологічних досліджень : матеріали і тези доповідей VIII наукової конференції орнітологів заходу України, присвяченої пам’яті Густава Бельке. – Кам’янець-Подільський : К-ПДУ, 2003. – С. 176–178.
 4. Тарасенко М.О.Біотопічний розподіл та чисельність Lanius collurio в умовах Кам’янецького Придністров’я/ М.О. Тарасенко //Тарасенко М.О./ М.О. Тарасенко // Збірник наукових праць К-ПДУ. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський : Медобори, 2003. – Вип. 5. – С. 152–154.
 5. Тарасенко М.О.До деяких аспектів біології сорокопуда сірого (Lanius excubitor)та сорокопуда чорнолобого (Lanius minor) в умовах Кам’янецького Придністров’я / М.О. Тарасенко // Наукова спадщина К.І. Геренчука в контексті природничих досліджень : збірник матеріалів науково-практичної конференції до 100-річчя від дня народження К.І. Геренчука. – Кам’янець-Подільський, 2005. – С. 142–147.
 6. Тарасенко М.О.Постембріональний розвиток пташенят сороко-пуда тернового (Laniuscollurio) під час першої та заміщаючої кладки в умовах чагарник-кового степу Кам’янецького Придністров’я / М.О. Тарасенко // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. – Чернівці, 2006. – Вип. 298: Біологія. – С. 189–193.
 7. Тарасенко М.О.Аналіз деяких аспектів гніздування Lanius collurio в умовах Західного та Східного Поділля / М.О. Тарасенко // Наукові праці К-ПДУ. Серія педагогічна : вип. 3, у 3 т. – Кам’янець-Подільський: Медобори, 2004. – Т.3. – С. 10–11.
 8. Тарасенко М.О. Характер розміщення гнізд сорокопуда тернового Lanius collurio в умовах чагарникового степу Кам’янецького Придністров’я / М.О. Тарасенко // Науковий вісник УжНУ. Серія : Біологія. – 2008. – Вип. 23. – С. 139–143.
 9. Тарасенко М.О. Роль чагарникових ценозів у життєдіяльності птахів в умовах Середнього Придністров’я / М.О. Тарасенко // Навколишнє середовище і здоров’я людини : матеріали міжнародної наукової конференції. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2008. – С. 225–228.
 10. Тарасенко М.О. Гніздування та зимове перебування зеленяка (ChlorischlorisL.) на території НПП «Подільські Товтри» / М.О. Тарасенко // Вісник К-ПНУ ім. Івана Огієнка Природничі науки. Кам’янець–Подільський : ПП «Мошинський В.С.» 2008. – Випуск 1. –  С. 75–78.
 11. Тарасенко М.О. Гніздування сорокопуда сірого (Lanius excubitor ) в умовах Західного Поділля/ М.О. Тарасенко //Тези доповідей конференції молодих дослідників-зоологів Інституту зоології імені І.І. Шмальгаузена. – К., 2009. – С. 51–52.
 12. Тарасенко М.О. Досвід організації та проведення орнітологічної школи-семінару та студентської орнітологічної конференції/ М.О. Тарасенко //Тези доповідей конференції молодих дослідників-зоологів Інституту зоології імені І.І. Шмальгаузена. – К., 2009. – С. 52–53.
 13. Тарасенко М.О. Гніздування кропив’янки рябогрудої в умовах чагарникового степу Кам’янецького Придністров’я / М.О. Тарасенко // Наукові праці К-ПНУ імені І. Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів: вип. 8, у 5 т. – Кам’янець-Подільський : ПП «Мошинський В.С.», 2009. – Т.2. – С. 170–171.
 14. Тарасенко М.О. Гніздова орнітофауна лучних екосистем верхів’я річки Тернава / М.О. Тарасенко // Збірник наукових праць молодих вчених К-ПНУ імені І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський : ПП «Мошинський В.С.», 2009. – Вип. 1. – С. 240–241.
 15. Тарасенко М.О. Аналіз кормових запасів сорокопуда сірого (Lanius excubitor ) в умовах Поділля / М.О. Тарасенко //Тези доповідей конференції молодих дослідників-зоологів Інституту зоології імені І.І. Шмальгаузена. – К., 2010. – С. 53.
 16. Тарасенко М.О. Структура пташиного населення лісу та узлісних екотонів на прикладі лісового урочища «Панівецька дача» Борщівського району Тернопільської області / М.О. Тарасенко // Вісник К-ПНУ ім. І. Огієнка. Природничі науки. – Кам’янець-Подільський : ПП «Мошинський В.С.», 2010. – Вип. 2. – С. 96–103.
 17. Тарасенко М.О. Орнітоценоз лучно-чагарникових ділянок природо-заповідного фонду Західноподільського Придністров’я в межах НПП «Подільські Товтри» / М.О. Тарасенко, М.Д. Матвєєв, М.В. Дребет // Вісник К-ПНУ ім. І. Огієнка. Природничі науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – Вип. 2. – С. 104–115.
 18. Тарасенко М.О. Особливості гніздування сорокопуда сірого Lanius excubiror в агроландшафтах Західного Поділля / М.О. Тарасенко // Подільський природничий вісник. – Вип. 1. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – С. 153–162.
 19. Тарасенко М.О. Роль белігеративних споруд у збереженні біорізноманіття тваринного світу НПП «Подільські Товтри» / М.О. Тарасенко //Матеріали II наукової конференції молодих вчених, присвяченої 92-й річниці від дня заснування К-ПНУ імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : ПП «Мошинський В.С.», 2010. – №2. – С. 229–230.
 20. Тарасенко М.О. Вплив погодних умов на фенологію та успішність гніздування сорокопуда сірого Lanius excubitor на Поділлі / М.О. Тарасенко // Бранта : сборник трудов Азово-Черноморской орнитологической станции. – 2011. – Вып. 14. – С. 27–37.
 21. Тарасенко М.О. Гніздова біологія сорокопуда сірого Lanius excubitor на Поділлі та рекомендації щодо проведення обліку його чисельності/ М.О. Тарасенко //«Troglodytes». Праці Західноукраїнського орнітологічного товариства. – 2011. – Вип. 2. – С. 66 –73.
 22. Тарасенко М.О. Структура гніздових територій сорокопуда сірого Lanius excubitor в умовах культурного ландшафту Західного та Східного Поділля / М.О. Тарасенко // Экология птиц : виды, сообщества, взаимосвязи : труды научной конференции, посвященной 150-летию со дня рождения Н.Н. Сомова / под ред. М.В. Банника, А.А. Атемасова, О.А. Брезгуновой. – Харьков, 2011. – Кн. 2. – С. 329–339.
 23. Тарасенко М.О. Аналіз запасів здобичі сорокопуда сірого (Lanius excubitor ) в умовах Західного Поділля / М.О. Тарасенко // Наукові записки ДПМ. – Львів, 2011. – Т. 27. – С. 133–141.
 24. Тарасенко М.О. Гніздова орнітофауна ботанічного заказника місцевого значення «Лазарево» / М.О. Тарасенко // Наукові праці К-ПНУ ім. І. Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 10, у 5 т. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2011. – Т. 5. – С. 32–33.
 25. Тарасенко М.О. Чисельність та біотопний розподіл птахів родини Сорокопудові (Laniidae) в умовах Поділля/ М.О. Тарасенко // Подільський природничий вісник. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – Вип. 2. – С. 106–122.
 26. Тарасенко М.О. ХIV Всеукраїнська орнітологічна школа-семінар «Орнітофауна та методи її досліджень» та студентська наукова конференція «Орнітологічні дослідження в Україні»/ М.О. Тарасенко // Наукові записки ДПМ. – Львів, 2012. – Т. 28. – С. 163.
 27. Тарасенко М.О. Морфометрична характеристика ящірки зеленої Lacerta viridis в умовах Хмельницького Придністер’я/ М.О. Тарасенко, А.О. Меліксетян // Актуальні проблеми дослідження довкілля. Збірник наукових праць (за матеріалами V Міжнародної наукової конференції, 23-25 травня 2013 р., м. Суми). – Т.1. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. – С. 200–203.
 28. Тарасенко М.О. Мінливість морфометричних показників та меристичних ознак фолідозу вужа водяного (Natrix tessellata) в межах НПП «Подільські Товтри»/ М.О. Тарасенко // Праці Українського герпетологічного товариства. – 2013. – №4. – С. 170–174.
 29. Тарасенко М.О. Орнітофауна гідрологічного заказника місцевого значення «Грабарівський»/ М.О. Тарасенко, М.Д. Матвєєв, М.В. Дребет // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Вип. 12 : у 3-х томах. – Т. 2. – 114–115.
 30. Тарасенко М.О. Структура гніздових територій сорокопуда тернового Lanius collurio та сорокопуда чорнолобого Lanius minor Gmel. в умовах Кам’янецького Придністер’я / М.О. Тарасенко // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – Кам’янець-Подільський: ПП «Мошинський», 2013. – Вип. 5. – С. 17–21.
 31. Тарасенко М.О. Просторове розташування та нідологічна характеристика гнізд сорокопуда чорнолобого Lanius minor в умовах Поділля / М.О. Тарасенко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Вип. 13 : у 3-х томах. – Т. 2. – 114–115.
 32. Тарасенко М.О. Флуктуюча асиметрія мери-стичних ознак фолідозу водяного вужа (Natrixtessellata) як індикатор рівня антропогенного забруднення / М.О. Тарасенко, А.О. Мелікстян, М.Д. Матвєєв //Регіональні аспекти флористичних досліджень : матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції (10-12 квітня 2014 р., м. Хотин). – Чернівці : ДрукАрт, 2014. – С. 231-233.
 33. Тарасенко М.О. Герпетокомплекси національного природного парку «Подільські Товтри» / М.О. Тарасенко, М.О. Меліксетян // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. 14. – Т.2. – С. 15–16.

Email: lanius@meta.ua

Comments are closed