Навчальні дисципліни на 2018-2019 н.р.

 1. Цитологія та гістологія з основами ембріології
 2. Ботаніка
 3. Зоологія
 4. Вступ до спеціальності
 5. Вікова фізіологія та валеологія
 6. Основи наукових досліджень
 7. Теорія біологічної систематики
 8. Фізіологія центральної нервової системи
 9. Мікологія
 10. Біометрія
 11. Мікробіологія і вірусологія
 12. Методика навчання біології
 13. Анатомія людини
 14. Фізіологія рослин
 15. Ботаніка (Основи флористики)
 16. Ботаніка (Флора і рослинність Подільського регіону)
 17. Ботаніка (Основи мікроморфологічних досліджень)
 18. Біологія (Історія біології)
 19. Біологія (Молекулярна біологія)
 20. Ботаніка (Основи філогенії рослин)
 21. Гідробіологія
 22. Зоологія (Основи філогенії тварин)
 23. Зоологія (Фауна Подільського регіону)
 24. Біологія (Радіобіологія)
 25. Фізіологічні основи раціонального харчування
 26. Квітникарство
 27. Ботаніка (Флора України)
 28. Зоологія (Фауна України)
 29. Біогеографія
 30. Основи сільського господарства
 31. Фізіологія людини і тварин
 32. Генетика з основами селекції
 33. Еволюційне вчення
 34. Молекулярна генетика
 35. Етологія
 36. Біологія (Популяційна біологія рослин)
 37. Фізіологічні основи рухової діяльності
 38. Біохімія клітин
 39. Методика наукових досліджень
 40. Теоретичні та практичні аспекти фізіології та валеології
 41. Фітопатологія
 42. Аналіз даних в біологічних дослідженнях
 43. Прикладна ботаніка
 44. Генетика популяцій
 45. Мікробіологія
 46. Менеджмент природно-заповідного фонду
 47. Біологія (Популяційна біологія)
 48. Біологія (Нанотехнології в біології)
 49. Методика навчання біології та екології у вищій школі
 50. Сучасні погляди на еволюцію органічного світу
 51. Природнича музеологія
 52. Фітоценологія
 53. Орнітологія
 54. Імунологія
 55. Біологія (Популяційна біологія тварин)
 56. Методика навчання біології у вищій школі
 57. Біологія

Comments are closed