Любінська Людмила Григорівна

Доктор біологічних наук, професор. Завідувач кафедри біології та методики її викладання.

Народилася 17 травня 1959 року с. Боришківці Кам’янець-Подільського району Хмельницької області.
Навчалася у Кам’янець-Подільській ЗОШ № 15 (1966-1976).
Освіта:
У 1981 р. закінчила Уманський державний педагогічний інститут імені П.Г. Тичини за спеціальністю «біологія з додатковою спеціальністю основи сільського господарства», кваліфікація – вчитель біології.
Науково-педагогічний стаж роботи – 33 роки.
Завідувач відділу флори Кам’янець-Подільського державного ботанічного саду (1981–1984, 1987–1991); аспірант Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного АН УРСР (1984-1987); доцент кафедри екології та безпеки життєдіяльності Кам’янець-Подільського державного сільськогосподарського інституту (1991–1995); інспектор з охорони природи Дністровської регіональної інспекції Міністерства охорони природи та ядерної безпеки (1995); заступник директора з наукової роботи Національного природного парку «Подільські Товтри» (1996–2002); ст. викладач кафедри біології та географії (2002); доцент кафедри біології, географії та екології (2003); завідувач кафедри біології, географії та екології Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту (тепер Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка) (2004-2006), доцент каф. біології та методики її викладання (2006-2007); докторант Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2007-2010); доцент каф. біології та методики її викладання (2010), а з 2011 р. і до тепер професор цієї кафедри.
Кандидатська дисертація “Аутфітосозологія флори Кам’янецького Придністров’я і збереження генофонду шляхом первинної інтродукції”. Захистила 13 квітня 1990 року в спеціалізованій раді Д.01.05.04 при Інституті ботаніки АН УРСР за спеціальністю 03.00.05.ботаніка. Науковий керівник – доктор біологічних наук, завідувач відділом флори Інституту ботаніки АН УРСР Заверуха Б.В. Кандидат біологічних наук з 1990 р. (диплом, БЛ №024486).
Докторська дисертація “Антропогенна трансформація рослинного покриву НПП «Подільські Товтри», охорона і відтворення”. Захистила 22 листопада 2013 року за спеціальністю і 03.00.05.ботаніка у спеціалізованій раді Д.27.355.01 при національному ботанічному саду імені М. Гришка НАН України. Науковий консультант – доктор біологічних наук, професор В.А. Соломаха. Доктор біологічних наук зі спеціальності 03.00.05.ботаніка з 2013 р. (диплом, ДД №008214).
Вчене звання «доцент кафедри загальної біології та екології» присвоєно 23 грудня 2002 року (атестат, ДЦ №006003).
Головний ботанік Хмельницької обл. – 1991 р.
Голова НГО «Товариство Подільських природодослідників та природолюбів»
Заступник керівника наукової школи «Теоретико-практичні аспекти дослідження рослинного покриву Поділля та його антропічної трансформації» (Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка ).
Член Міжнародної асоціації екологів університетів – 2013 р.
Засновник НПП «Подільські Товтри». Фундатор природничого факультету.
Ведучий викладач з дисциплін: «Ботаніка», «Квітникарство», «Флора і рослинність Подільського регіону», «Основи наукових досліджень» (ОКР бакалавр за напрямом Біологія); «Фітопатологія», «Методика наукових досліджень», «Актуальні питання ботаніки» «Охорона природи та екологічний менеджмент» (ОКР магістр за напрямом Біологія); «Біологія» (ОКР бакалавр за напрямом Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування), «Менеджмент природо-заповідного фонду» (ОКР магістр за напрямом Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування).
Сучасні пріоритети наукової діяльності професора Л.Г. Любінської пов’язані із флористикою, геоботанікою, інтродукцією рослин, популяційною біологією, природоохоронною справою, менеджментом природно-заповідних територій.
Керівник кандидатської дисертаційної роботи.
Автор понад 200 наукових та методичних праць і монографій, 12 статей Червоної книги України (2009), 120 науково-популярних статей та буклетів природоохоронного спрямування, 17 томів Літопису НПП «Подільські Товтри».
Основні праці:
Монографії:
1. Природні цінності НПП “Подільські Товтри” / Любінська Л.Г., Матвєєв М.Д., Ковальчук С.І. – Кам’янець-Подільський, 1999 – 85 с.
2. Фіторізноманіття національних природних парків України / Під заг. ред. д.б.н., проф. Т.Л. Андрієнко та к.б.н. В.А. Онищенка. – Київ: Науковий світ, 2003.– С.53-63.
3. Біорізноманіття Кам’янця-Подільського. Попередній критичний інвентаризаційний конспект рослин, грибів і тварин / За ред. О.О. Кагала, М.В. Шевери, А.А. Леванця. – Львів: Ліга-Прес, 2004. – 180 с.
4. Заповідні перлини Хмельниччини / за заг. ред. Т.Л. Андрієнко. – вид. 2-ге, виправл. та доповн. – Кам’янець – Подільський : Вид-во ПП Мошинський В.С., 2008. – 228 с.
5. Фітобіота національного природного парку “Подільські Товтри”. Судинні рослини / Новосад В.В. Крицька Л.І., Любінська Л.Г. – Київ: Фітон, 2009. – 292 с.
6. Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я.П. Дідуха. — Київ: Глобалконсалтинг, 2009.
7. Управління водно-болотними угіддями Кам’янецького Придністров’я / Карамушка В.І., Любінська Л.Г., Матвєєв М.Д. та ін. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський, 2011. – 170 с.
8. НПП Подільські Товтри // Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України . – Ч.2. Національні природні парки / під ред. В.А. Оніщенко і Т.Л. Андрієнко. – Київ, 2012. – 395-409 с.
Навчальні посібники та методичні розробки:
1. Основи наукознавства: Навчальний посібник / за ред.П.Д.Плахтія. / Любінська Л.Г., Плахтій П.Д., Гуменюк І.Д., Оптасюк О.М. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2011. – 288 с.
2. Недеревні ресурси лісу: навчально-методичний посібник /Любінська Л.Г., Колодій В.А., Мінарченко В.М. – Київ: Фітосоціоцентр, 2011. – 76 с.
3. Робочий зошит для лабораторних занять із систематики вищих рослин. – Кам’янець-Подільський, 2014. – 71 с.
Науково-популярні книги
Кучинська О.П. , Любінська Л.Г. , Дребет М.В., Янковський О.Й., Чайка Н.А., Рябий М.М., Дем’янова О.В. Заповідними стежинам “Подільських Товтр”. – Кам’янець-Подільський, 2011. – 48 с.
Відзнаки та нагороди:
Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2007), Грамота Міністерства освіти і науки України (2006, 2007), Подяка міністерства освіти і науки (2004, 2005, 2006, 2010), Грамота (2012, 2013), Хмельницької обласної адміністрації (2002, 2005) Подяка Хмельницької обласної адміністрації (2002, 2005), Хмельницької обласної ради (2004), Кам’янець-Подільської міської ради (2010), ректорату університету (2001, 2005, 2009) Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Диплом і Хмельницька обласна премія ім. Петра Бучинського в галузі природничих наук та екології (1997), Диплом за педагогічну діяльність Міністерства освіти і науки України (2010), Диплом переможця ІХ обласного конкурсу науково-дослідних робіт Хмельницької обласної ради (2013), Диплом переможця в номінації «Визнання року» за природоохоронну та просвітницьку діяльність Кам’янець-Подільської міської ради (2012), відзнака Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (посвідчення №85830 10 листопада 2008 року).

Comments are closed