Колодій Валентина Анатоліївна

Колодій Валентина Анатоліївна – старший викладач кафедри біології та методики її викладання

Закінчила Кам’янець-Подільський державний університет у 2003 році, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та здобула кваліфікацію викладача біології.

Колодій В.А. є автором понад 70 публікацій, з яких одна колективна монографія, три навчальних, шість навчально-методичний посібників, статті та тези.

Колодій В.А. викладає курси: «Біологія», «Методика навчання біології», «Основи сільського господарства», «Генетика з основами селекції».

Основні навчальні та навчально-методичні публікації:

  1. Колодій В. Червона книга Хмельницької області. Частина ІІ. Рослинний світ./ Любінська Л., Білик Р., Юглічек Л., Козак М., Колодій В. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2006. – 400 с.
  2. Колодій В.А. Педагогічна практика для студентів і магістрантів спеціальностей «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія» / Матвєєв М.Д., Любінська Л.Г., Мисько В.З., Колодій В.А. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2006. – 96 с.
  3. Колодій В.А. Недеревні ресурси лісу/ Любінська Л.Г., Мінарченко В.М., Колодій В.А. – Київ : Фітосоціоцентр, 2011. – 76 с.
  • Колодій В.А. Управління водно-болотними угіддями Кам’янецького Придністров’я / Любінська Л.Г., Матвєєв М.Д., Кучинська О.П., Касіяник І.П., Ющук А.І., Чайка Н.А., Гаврилюк В.Б., Рябий М.М., Тарасова О.С., Нікітін А.О. , Козак М.І., Колодій В.А. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський, 2011. – 180 с.
  1. Колодій В.А. Методика навчання біології / Матвєєв М.Д., Соболь В.І., Колодій В.А. – Кам’янець-Подільський, ПП «Медобори-2006». 2011 – 288 с.
  2. Колодій В.А. Особливості й перспективи реалізації оселищних підходів до збереження природних популяцій раритетних видів (на прикладі Schivereckia podolica (Bess.) ex DC.) / Кагало О.О., Колодій В.А. // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – Т. 5, Вип. 1. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2013. – С.39-43.
  3. Колодій В.А. Вікова фізіологія. Тести, завдання для самопідготовки і модульної контрольної роботи / Плахтій П.Д., Соколенко Л.С. Циганівська О.І., Мосендз Т.М., Колодій В.А. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2014. – 192 с.
  4. Колодій В.А. Адаптація природних популяцій реліктових видів (на прикладі Schivereckia podolica (Bess.) Andrz. ex та Gypsophila thyraica (Krasnova) до вторинної диференціації оселищного різноманіття / Кагало О.О., Скібіцька Н.В., Колодій В.А. // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – 2016. – Том 7(14), № 1. – С. 69-76.

Email: kolodiyva@ukr.net

 

Comments are closed