Дисципліни вільного вибору студентів

  1. Біобезпека і біоетика

Спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія), 091 Біологія

ІІІ семестр (екзамен)

  1. Сучасні погляди на еволюційне вчення
  2. Іхтіологія
  3. Сучасні методи в біології
  1. Стійкість рослин
  2. Фітопатологія
  3. Прикладна ботаніка
  4. Ентомологія

Comments are closed