Григорчук Інна Дмитрівна

Кандидат біологічних наук, доцент.

Народилася 3 березня 1978 року, м. Коломия Івано-Франківської обл.

У 2001 році закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича за спеціальністю “Біологія” та отримала кваліфікацію біолога, викладача біології та хімії. У 2004 році закінчила магістратуру Кам’янець-Подільського державного університету за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія», та отримала кваліфікацію викладача біології.

Науково-педагогічний стаж роботи – 12 років.

З 2002 року працює у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на природничому факультеті.

Кандидат біологічних наук з 2009 року (диплом, ДК №051980) зі спеціальності – фізіологія рослин.

Кандидатська дисертація «Морфо-фізіологічні особливості гірчака земноводного Persicaria amphibia (L.) Delarbre за різних умов водозабезпечення».

Кандидатську дисертацію захистила 18 грудня 2008 року у спеціалізованій вченій раді Д 26.212.01 при Інституті фізіології рослин і генетики НАН України за спеціальністю 03.00.12 – фізіологія рослин. Науковий керівник – доктор біологічних наук, профессор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки Л.І. Мусатенко.

Вчене звання доцент кафедри біології та методики її викладння присвоєно 26 жовтня 2012 року (атестат, 12ДЦ №032834).

Доцент кафедри біології та методики її викладання з 1 грудня 2010 року

Ведучий викладач з дисциплін: фізіологія рослин, цитологія та гістологія з основами ембріології, молекулярна біологія, біохімія клітини, біотехнологія.

Основні праці:

  1. Робочий зошит для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Фізіологія рослин» для студентів природничого факультету: методичні вказівки. – 2-е вид., змін і доп. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський В.С., 2011. – 76 с.
  2. Плахтій П.Д., Гуменюк І.Д., Любінська Л.Г., Оптасюк О.М. Основи наукознавства: Навчальний посібник / За ред. П.Д. Плахтія. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2011. – 288 с.
  3. Григорчук І.Д., Мусатенко Л.І. Морфо-фізіологічні особливості Persicaria amphibia (L.) Delarbre за різних умов існування. – Кам’янець-Подільський : Монографія. – ПП «Медобори-2006», 2013. – 168 с.
  4. Григорчук І.Д. Біохімія (курс лекцій). – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2017. – 240 с.

Автор і співавтор понад 50 наукових та навчально-методичних публікацій.

Сфера наукових інтересів:

Проводить наукову роботу за темою «Особливості росту і розвитку рослин за дії різних екологічних умов».

Відзнаки та нагороди:

  • грамота за вагомі досягнення в науково-педагогічній діяльності та перемогу у факультетському етапі конкурсу «Викладач року – 2009» (2009 р.);
  • диплом за визначні наукові досягнення (2010-2012 рр.);
  • медаль Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка «За вагомий внесок у розвиток освіти та науки» (2013 р.).

Comments are closed